סקר בנושא התנדבות
הגדל

כנס מיזם ההתנדבות הישראלי

דוח ממצאים ומסקנות מסקר בנושא:

                      התנדבות

המחקר נערך על ידי מכון ״דיאלוג״ בפיקוחו המקצועי של פרופ' קמיל פוקס

          יולי 2014   

מטרת המחקר ומתודולוגיה  

מיזם ההתנדבות ביקש לערוך סקר אשר יבחן לעומק את הסוגיות הבאות: עמדות הציבור כלפי:

מתנדבים והתנדבות ועמדות המתנדבים כלפי התנדבותם.

גורמים בולמים ומקדמים התנדבות ברמת הפרט, הארגון והמדינה

 

הסקר נערך בקרב 600 מרואיינים: מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בגילאי 15 ומעלה בישראל

 

 

עבור לתוכן העמוד