תוכניות

התנדבות ומעורבות חברתית מתאימות לכולם. צוות המועצה מומחה בפיתוח מודלים ותכניות ייחודיות, המתמקדים באוכלוסיות אלה ומעודדים התנדבות ומעורבות בקרבן.

קורס ההסמכה למנהלי התנדבות בארגונים

רציונל התוכנית:   תכנית ההסמכה של בית הספר לניהול התנדבות, מספקת הכשרה יסודית ומקיפה למנהלי התנדבות ומעורבות חברתית ולמי שמעוניין ללמוד את התחום. באמצעות שילוב בין איכות אקדמית וכלים פרקטיים, התוכנית מעניקה ללומדים ידע תיאורטי ומקצועי בניהול התנדבות ומעורבות חברתית, משפרת ומקדמת מיומנויות בתחום ומקנה כלים להפיכת מנהל ההתנדבות והמעורבות החברתית

קרא עוד >

מה”ר – מודל התנדבות רשותי  

רציונל התוכנית:    הרשויות המקומיות הן שחקן מרכזי בקידום התנדבות ומעורבות חברתית. בכל רשות, מגוון בעלי תפקידים שעוסקים בשנים האחרונות בקידום וניהול התנדבות: בתחומי הרווחה, החינוך, הצעירים ועוד. במרבית המקרים גורמים רשותיים אלה פועלים באופן מפוצל ונפרד זה מזה ולא מצליחים לייצר פעולה אינטגרטיבית של תחום ההתנדבות ברשות. התוצאה היא העדר

קרא עוד >

לינק20

רציונל התוכנית:   אף כי חמישית מאוכלוסיית ישראל הם אנשים עם מוגבלות, הם נעדרים מהמרחב הציבורי והשתתפותם האזרחית– החברתית מצומצמת. כמו כן, נוכחותם וייצוגם של צעירים עם מוגבלות בתפקידי השפעה ומנהיגות נמוכים מאד. עם זה, סוגיית השילוב של אנשים עם מוגבלות בקרב צעירים ללא מוגבלות אינה נתפסת כסוגייה חברתית מהותית ורלוונטית.

קרא עוד >

סמ”ן

רציונל התוכנית:  בישראל ישנם כ – 300,000 סטודנטים אך רק אחוזים בודדים מתוכם הינם סטודנטים עם מוגבלות, אשר מתמודדים עם אתגרים רבים, מעבר לקושי הלימודי האובייקטיבי, הן בהיבטי נגישות פיזית והן בנגישות השירות. על רקע זה הוקמה סמ”ן – סטודנטים מובילים נגישות. התכנית הוקמה מתוך הכרה כי האחריות לשינוי עמדות

קרא עוד >

מתחברים

רציונל התוכנית:  לתופעת הבדידות בקרב אזרחים ותיקים, סיכונים בריאותיים ממשיים. כך למשל, בידוד חברתי עשוי להגדיל באופן משמעותי את הסיכון לדמנציה, לאשפוז, למחלות לב ואף למוות. חווית הבדידות של האזרח הוותיק אף משליכה על תפיסת זהותו העצמית ומגבירה מצוקה נפשית.  מחקרים שנערכו בשנים האחרונות מראים כי התנדבות ומעורבות חברתית עשויות

קרא עוד >