יוזמה חגיגית ומיוחדת
הגדל

ב-36 שנות פעילותה של המועצה הלאומית להתנדבות בישראל, משמשת המועצה כגוף מייצג ומתאם בין הארגונים המפעילים מתנדבים לבין ממשלת ישראל וארגוני גג של ארגוני מתנדבים וחברה אזרחית סביב העולם.

לקראת חגיגות שנות ה-60 למדינת ישראל, ביוזמת המועצה הלאומית להתנדבות בישראל  ובשיתוף הסוכנות היהודית לארץ ישראל– אנו מבקשים ליצור שידוך בין היוזמות ההתנדבותיות, הארגונים המפעילים מתנדבים, לבין הקהילות היהודיות בחו"ל.

רוב הקהילות בעולם ניזונות מאמצעי התקשורת לגבי הדרמות המתרחשות בארץ, ולצערנו, רובן הגדול נקשר בסכסוך הערבי-ישראלי ונגזרתו – פעילות צה"ל ותוצאותיה. התקשורת העולמית מתעלמת ומזניחה את הפעולות המראות את פניה היפות של ישראל.

באמצעות הצגת פעילות מתנדבות ומתנדבי ישראל, נשיג מספר מטרות, כאשר הראשונה העיקרית, הברורה והמיידית היא השלמת החסר ההסברתי, תוך-כדי  מיצוב החברה הישראלית על אזרחיה ותושביה כחברה בעלת אחריות הדדית, לסביבה ולאנושות בכללותה. בנוסף, אנו מבקשים ליצור אפיק תקשורת ישיר אל ארגונים ומיזמים משיקים בתפוצות, זאת באמצעות שיגור מתנדבים ו מנהלי התנדבות כנציגי תנועת ההתנדבות והחברה האזרחית בישראל אל התפוצות.

בימים אלו אנו יוצרים קשר עם קהילות יהודיות מכל העולם ואוספים רשימת קהילות מתעניינות ומשפחות המוכנות לארח את השליחים. השליחים המתנדבים יתארחו אצל חברי הקהילה היהודית אליה יישלחו .אנו קוראים  לארגונים ליטול חלק  במאמץ ההסברתי, ולפעול גם לקידום מטרות הארגון בקרב הקהילות היהודיות בתפוצה.

עבור לתוכן העמוד