"תלמים" – להסמכת מנהלי התנדבות בכירים
הגדל

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל שמחה להודיע על תוכנית חדשנית וייחודית:

"תלמים" – להסמכת מנהלי התנדבות בכירים

תוכנית "תלמים" מעמידה לרשות אנשי מפתח בארגונים חברתיים וציבוריים ולמנהלי התנדבות בארגונים עסקיים, ידע עיוני ומקצועי על מנת להביא להפעלה אפקטיבית של מערכות ההתנדבות בארגון

חסות: התוכנית תתקיים בחסות ובשותפות מוסד אקדמי מוביל בתחום


מנהל אקדמי: ד"ר מייק נפתלי


משך התוכנית: 112 שעות לימוד


מבנה התוכנית: יום לימודים בשבוע בין השעות 14:00 –  19:30. 6  שעות לימוד בכל מפגש. סה"כ 18 ימי לימוד, מתוכם 2 ימי סיור בני 8 שעות לימוד כל אחד.


סגל המרצים: מומחים בעלי שם מהזירה המחקרית והאקדמית בעלי ניסיון רב בתחומי ההוראה והפרקטיקה של עולמות התוכן השונים הכלולים בתכנית הלימודים.


עיקרי תוכנית הלימודים:
תלמים מקיפה שלוש תמות עיקריות:

  • תמה ניהולית ארגונית
  • תמה אזרחית – ערכית
  • תמה מנהיגותית-אקטביסטית  

כל אחת משלוש התמות תלובנה באמצעות בחינה ודיון בסוגיות מרכזיות וסוגיות משנה לאורך

שלושה צירי הוראה עיקריים: הציר התאורטי- עיוני, ציר המדיניות,  ציר ההתנסות והפרקטיקה.


מועמדים לתוכנית: עובדים מקצועיים, בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול ההתנדבות ובכלל זה, ניהול ישיר של מערכות מתנדבים הממלאים כיום תפקידים בכירים בארגונים מפעילים מתנדבים או מתעתדים למלא תפקידים כאלה בעת הקרובה.
התכנית פתוחה למועמדים מהמגזר המלכ"רי וארגוני החברה האזרחית, מהמגזר הציבור - משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות וארגונים ציבוריים אחרים ולאנשי מקצוע העוסקים בנושא ההתנדבות במגזר העסקי.


קבלת לתוכנית: ועדת קבלה תבחון את התאמת המועמדים ללימודים בתוכנית.


הסמכה: בוגר/ת  "תלמים" שעמד/ה בדרישות התוכנית כפי שיפורטו יקבל/תקבל  תעודת על השתתפותו בתוכנית, ויוסמך/תוסמך על ידי המועצה ו- CCVA  למנהל התנדבות ומסגרות התנדבות


מועד פתיחת התוכנית: פברואר 2008 ( יום הלימוד ומקום הלימוד יפורסמו בהמשך)
מחיר התוכנית: 1,350 ₪ שישולמו: 150 ₪ ביום ההרשמה והיתרה בהפקדת 2 שקים .


כנס  מקדים: מעוניינים שיעבירו את  השאלון המצורף יוזמנו לכנס מקדים, בו תוצג תוכנית הלימודים, מטרותיה, הגישה האקדמית ושיטת ההוראה ועוד.

שאלון יש להעביר על פי הכתובת המפורטת בשאלון עד ליום 31 בדצמבר 2007

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליורם מנור, מנהל הדרכה במועצה (מתנדב),     yoram@ivolunteer.org.il, טלפון 03-5608888

עבור לתוכן העמוד