טכנולוגית המרחב הפתוח OST וניהול ההתנדבות
הגדל

"טכנולוגיית המרחב הפתוח" (O.S.T.) הינה דרך ליצירת מפגש משמעותי, לקיום רב שיח פתוח סביב סוגיה מוגדרת, להעלאת רעיונות, ליצירת החלטות ומחויבות לכיווני עשייה מוסכמים. "טכנולוגיה" זו תומכת ביצירתיות ובמנהיגות הטבועה בכל אחד מהמשתתפים, ויוצרת הזדמנות להעלות לדיון את כל הנושאים החשובים והמשמעותיים להם בהקשר לסוגיה שעל הפרק. "פתיחת מרחב" יכולה ליצור קהילות וארגונים מלאי השראה, אשר בנויים מאנשים רגילים שיכולים ליצור ביחד, ובזמן קצר יחסית, תוצאות והישגים יוצאים מגדר הרגיל- כמעשה שבשגרה. 

הגישה פותחה בארה"ב על ידי Harrison Owenומיושמת במדינות רבות ברחבי כל העולם. ומתאימה גם לעבודה בקבוצות גדולות מאד. הגישה פותחה לאחר שהתברר כי הזמן האפקטיבי ביותר בכנסים השונים, הזמן בו מתקבלות ההחלטות החשובות והמשמעותיות ביותר, הוא זמן ההפסקות. Owenפיתח מודל פעילות המשלב מפגש איכותי של אנשים במסגרת זמן קצרה יחסית, עם "אנרגיות של הפסקת קפה" מוצלחת במיוחד. 

בפגישות, באירועים ובארגונים העובדים לפי שיטת ה'"מרחב הפתוח" (OST), המשתתפים יוצרים ומנהלים את סדר היום שלהם בעודם עובדים בקבוצות מקבילות העוסקות בסוגיה מרכזית אחת בעלת חשיבות אסטרטגית. המתודולוגיה נותנת בהצלחה תשובות לשאלות: כיצד מביאים קהלים גדולים של קהילות, עובדים ומנהלים לידי מעורבות וביטוי אותנטי ומשמעותי? כיצד מאפשרים להם להשפיע באותם נושאים המשמעותיים להם בלב העשייה?

למפגש הנערך בטכנולוגיית המרחב הפתוח מוזמן כל מי שהסוגיה שעל הפרק מעסיקה ומעניינת אותו, כל מי שחושב שביכולתו להשפיע. יתרונה של "שיטת המרחב הפתוח" - שהיא מאפשרת דיון יעיל, בקבוצות גדולות עד גדולות מאוד, העובדות במהלך כינוס בן יום, או יומיים או שלושה.

אנחנו לעולם לא יודעים במדויק מה יקרה כאשר אנו "פותחים את המרחב" לאנשים לעשות את העבודה החשובה להם ביותר, אולם אנו יכולים להבטיח ולערוב לתוצאות הבאות בכל פעם שקבוצה "פותחת מרחב": א. כל הסוגיות בעלות החשיבות המרבית למשתתפים תועלינה; ב. כל הנושאים שיועלו יזכו להתייחסות על-ידי המשתתפים המתאימים והמסוגלים ביותר להביא לידי כך שמשהו יתבצע; ג. בתוך זמן קצר של יום או יומיים ירוכזו לידי דו"ח מקיף : כל הרעיונות,הדיונים, הנתונים, ההמלצות, המסקנות, השאלות לחקר עתידי והתוכניות לביצוע מיידי; ד. כשמתאים וכשהזמן מאפשר ניתן גם ליצור מיקוד וסדרי עדיפויות בכל תכולת התכנים של הדו"ח במשך שעות ספורות בלבד, אפילו במליאה גדולה מאוד (מאות משתתפים); ה. לאחר האירוע ניתן להעמיד את כל ההישגים והתוצאות הללו לרשות הארגון כולו או הקהילה כולה – כך שהשיחה המתפתחת עשויה להזמין את כל בעלי העניין ליישום – עכשיו ומיד; ו. כמו כן...תוצאות כאלה יכולות לזכות לתכנון וליישום מהירים יותר מכל סוג אחר של 'התערבות בקבוצה גדולה' (LGI). זה ממש אפשרי להשיגבימים ובשבועות מה שלוקח חודשים ושנים בשיטות אחרות.

הבשורות הטובות והבשורות הרעות הן - שזה עובד. בשורות טובות, מכיוון שזה מתניע אנשים ועבודה. בשורות רעות, מכיוון שהמשמעות היא שהרבה דברים הולכים להיות שונים מבעבר. דברים רצויים עשויים להופיע ודברים לא רצויים עלולים להופיע, ולהפך - אבל כך הם החיים. 

כנס ההתנדבות השנתי החמישי ייערך השנה ב"טכנולוגיית המרחב הפתוח". אנו מזמינים את כלל העוסקים בתחום ריכוז, ניהול והפעלת ההתנדבות והמתנדבים לדון איתנו בסוגיה מרכזית אחת: "המקצוע שמשנה את העולם – אתגרים, הצלחות וחדשנות בניהול התנדבות".

קישור לאינפורמציה על האירועים

עבור לתוכן העמוד