כנס כן 2 מדברים אחרת על עוני

כנס כן 2 מדברים אחרת על עוני
טלפון: 086420622
כנס כן 2 מאגד בתוכו ארגונים מגוונים אשר פועלים לקידום משפחות מעוני
כתף לכתף
http://katef.org.il

תאריך 13/05/2015
מיקום כתף לכתף
עבור לתוכן העמוד