החברה האזרחית בחברה הערבית בישראל: אתגרים והזדמנויות“

החברה האזרחית בחברה הערבית בישראל: אתגרים והזדמנויות“
טלפון: 02-5882203
שמור את התאריך

”החברה האזרחית בחברה הערבית בישראל: אתגרים והזדמנויות“

יום רביעי, י' אדר ב' תשע"ד, 19.3.14, 19:00-16:00

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרטים נוספים יתפרסמו באתר המרכז ובפייסבוק
אתר אינטרנט: http://www.sw.huji
המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל
http://www.sw.huji.ac.il/list/945


תאריך 19/03/2014
מיקום בירושלים
עבור לתוכן העמוד