ירון שור מקרית-שמונה
על פעילותו בקרב בני הנוער במקום, אשר תרמה לשינוי תדמיתם העצמיתעבור לתוכן העמוד