דברים לזכר יצחק רבין במלאת 22 להירצחו

3/11/2017
דברים לזכר יצחק רבין במלאת 22 להירצחו (הגדל)

דברים לזכר יצחק רבין במלאת 22 להירצחו

22 שנים אנו מסתובבים כחברה ופצע שותת דם בליבנו. אכן החברה הישראלית מכל צדדיה  חזקה והיא התגברה על המשבר הקשה והעמוק אשר איים לקרוע אותה, אולם הצלקות טרם הגלידו.

הירצחו של יצחק רבין, רב אלוף במילואים רמטכ"ל מלחמת ששת הימים משחרר ירושלים, שר , שגריר ישראל בוושינגטון, אוהב ישראל ולוחם כל חייו למען ישראל היה אירוע נורא וטראומטי.

 אני זוכר את היום שאחרי הרצח התייצבתי בביהמ"ש כמתמחה ולא האמנתי כי הדיונים התקיימו כסדרם , לא האמנתי שעולם לכאורה כמנהגו נוהג במבט לאחור אני סבור כי בכך כוחה ועוצמתה של הדמוקרטיה הישראלית ששרדה את פגעי הזמן וגם מכות קשות וכואבות וזו הייתה דומני הקשה שבהן.

מחר בערב תתקיים עצרת בכיכר רבין לזכרו. העצרת תתקיים השנה בסימן אחדות ישראל.יש לברך את מארגני העצרת כי פעלו ברוח זו ברוח של אחדות ופיוס ברוח של בניית גשרים וחיבורים.

 האם באמת ניתן להתגבר על המחלוקות בישראל? האם באמת ניתן לחיות כאיש אחד בלב אחד, חרף הדעות השונות שלעיתים מקטבות ביננו?

אזרחי מדינת ישראל אוחזים בדיעות מדיעות שונות, ניתן לומר שכמניין האזרחים, כך אף מניין דעותיהם ביחס לאופן בו צריך לנהוג בכל עניין ודבר.

האם הדבר טוב? אומר  הפילוסוף מיל בספרו על החירות  שאף אם אדם אחד אוחז בדיעה הנוגדת את דעתו של העולם כולו אין לעולם כולו זכות להשתיקו יותר משהיה לו זכות להשתיקם אם היה הדבר ביכולתו, מהפן המוסרי.

לא הייתי מעוניין לחיות בחברה שדיעותיה אחידות.חופש הדיעה והמחשבה הוא מנשמת אפה של דמוקרטי ושל משטר חופשי ליברלי.

 ונראה לי כי יש לאפשר חופש רחב מאד(אכן , לא בלתי מוגבל אלא כזה שיאפשר רק במקרי קיצון :שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית , שלילת קיומה של מדינת ישראל כדמוקרטית והסתה לגזענות או לאלימות נקיטת צעדים   להגנת המדינה והחברה). 

יתר המקרים והמדובר ברוב המכריע של הציבור שאינו אוחז בעמדות כה קיצוניות, ניתן  לחפש ולמצוא את המכנה המשותף.  לבנות גשרים ולא חומות, חיבורים ולא הפרדות. לשים את הדגש על המעשים ולא על הדיעות והאמירות. לא נמצא את המכנה המשותף אם לא נתור אחריו, אם לא נשקוד לחפשו, אם לא נפעל לממשו.

שמעתי את עמוס עוז השבוע אומר כי המכנה המשותף שלנו הוא :" פה בארץ חמדת אבות תתגשמנה כל התקוות", דהיינו פה ,בארץ ישראל נגשים את ייעודנו ובנוגע לאופן שהדבר ייעשה על כך הדרכים חלוקות.

הוא סבור שהגשמת החלום, הקמת מדינת ישראל, כמו כל הגשמת חלום תמיד אידיאלית פחות מהחלום. 

לענ"ד הקמת מדינת ישראל  חוזקה ושגשוגה   הביטחוני, הכלכלי , והמשקי עולים על כל הציפיות והחלומות של האבות המייסדים.

יחד עם זאת,  עלינו לצעוד עוד כברת דרך בסולידריות החברתית שבינינו ולהגשים את חזון ייעוד ההתנדבות לישראל. אין ספק שישראל חזקה ומשגשגת וטוב שכך, אולם עלינו לפעול כך שכל שכבות האוכלוסיה ייהנו מפירות השגשוג ועלינו לחזק הסולידריות כך שנחוש  באמת בעומק ליבנו כאיש אחד בלב אחד, כרקמה אנושית אחת חיה ויתקיימו בנו דברי הנביא ישעיהו :"איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק". 

גנדי אומר  "היה אתה השינוי שאתה מבקש לראות בעולם", אם ברצוננו להיות חברה מאוחדת ( מה שרצוי להבדיל מאחידה) עלינו לפעול איש למען אחיו להתנדב ולהוסיף טוב אחווה טוב וחסד בארץ ישראל.

חז"ל אמרו כי:" מרבה מעשרות מרבה שלום", מה הקשר ביניהם? אלא כשאני נותן מעשר לשכני העני , תחושתו היא שיש מי שאכפת לו ממנו, הוא חשוב לזולת, במקום הזה מתחזק השלום בין איש לאחיו מכח הצדקה הנתינה וההתנדבות. 

מכח כל אלו ניתן לתקן עולם שבור. מכח כל אלו ניתן להתחיל מהתחלה כי הדבר בנפשנו. מכח כל אלו ניתן לעלות מעלה מעלה כחברה וכעם לתקן את הטעון תיקון להוסיף אחווה וטוב וחסד  ולקיים דברי הנביא עמוס: " הנה ימים באים וניגש חורש בקוצר ודורך ענבים במושך הזרע והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה ושבתי את שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו ונטעו כרמים ושתו את יינם ועשו גנות ואכלו את פריהם ונטעתים על אדמתם ולא יינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר ה´אלוהיך".

ברוכים תהיו,

יורם סגי זקס עו"ד

 יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד