יובל לאיחוד ירושלים

19/05/2017
יובל לאיחוד ירושלים (הגדל)

יובל לאיחוד ירושלים

"באין חזון יפרע עם" ודווקא מפני גודל המשימה היום יומית ועמסו הרב עלינו להגביר את אור החזון ולהאציל מרוחו על כל המעשה, אשר אנו עושים. רק עם מצפן החזון בידינו נמצא דרכנו בתוך הגלים הסוערים של תקופתנו המסוכסכת". - דוד בן גוריון

 

החזון עליו מדבר דוד בן גוריון הוא האור שלאורו עלינו ללכת אורה של מדינת ישראל , שלב ליבה- ירושלים. איזה דמות נתווה לחזון הזה ? כיצד נקשור לה כתרים ראויים אשר ירוממוה ונצעד לאורם? כיצד נהפוך את החזון האוטופי האידאי למציאות מעשית יום יומית בבחינת "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

ירושלים , בירת ישראל הנצחית, היא הגדולה בערי ישראל עם כ900,000 תושבים  יהודים, ערבים ,נוצרים. דתיים חילונים חרדים בני כל הדתות והעדות .  טבורו של העולם וליבה של ישראל שהיא בבחינת: " ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים".

ירושלים היא עיר מתנדבת כ40,000 מתנדבים במגוון גדול של ארגוני מתנדבים , המשקפים את התמהיל והעושר העצום של בני העיר, 7000 כרטיסי מתנדב חולקו בעיר ואלפי תלמידים לוקחים בה חלק מידי שנה בפעילויות התנדבותיות. בירושלים כ40 מרכזים קהילתיים שבכל אחד מהם עולם ומלואו יחידת ההתנדבות פעילה ועניפה מאד, העיר זכתה באות :" קהילה מתנדבת " לפני כשנה ,האות היוקרתי ביותר בישראל לרשות מתנדבת מצטיינת על הפעילות המופלאה החברתית וההתנדבותית הנערכת שם. ירושלים מעניקה מידי שנה את אות ראש העיר לארגונים ומתנדבים מצטיינים ומציינת את חודש ההתנדבות במגוון פעילויות עשיר.

70 שמות עבריים לעיר ירושלם, יבוס, יראה, הר ציון , חפציבה, משוש תבל, יפה נוף, עיר דוד ועוד והיא מוזכרת 667 פעמים בתנ"ך ,פעמים רבות כ"העיר", כשם שארץ ישראל נזכרת כ" הארץ "והר הבית כ"המקום" שהדבר מדבר בעד עצמו בשל מרכזיותה וחשיבותה לעם ישראל מדורי דורות ומימים ימימה.

דוד ,הפכה לראשונה לבירתו והכין הקרקע לבנו לכינון המקדש :"וישמחו העם על התנדבם כי בלב שלם התנדבו לה’... וגם דוד המלך שמח שמחה גדולה"  שנאמר בדברי הימים על ההכנות לכינון המקדש. שלמה בנו הקים בה את בית המקדש הראשון ונשא תפילה מופלאה  בחנוכת הבית כאשר כל העם ניצב ונקהל עימו וכפיו פרושות השמימה: "וסלחת לעמך אשר חטאו לך ...ונתתם לרחמים...כי עמך הם ונחלתך הם... להיות עיניך פתוחות אל תחינת עבדך ואל תחינת עמך ישראל לשמוע אליהם בכל קראם אליך"...

התשובה המופלאה   שמקבל שלמה: "  שמעתי את תפילתך ואת תחינתך אשר התחננת לפני הקדשתי את הבית הזה אשר בנית לשום שמי שם עד עולם והיו עיני וליבי שם כל הימים".(מלכים א ח ט)

בימינו אנו היציאה מחוץ לחומות ירושלים נעשתה ב1860 ע"י הקמת " משכנות שאננים" ע"י משה מונטיפיורי מחוץ לחומות העיר ואחריה הוקמו השכונות :מחנה ישראל, נחלת שבעה, מאה שערים, בית דוד ועוד.

אנו מעלים על נס את גבורת הצנחנים ושלוש החטיבות הנוספות שנלחמו בירושלים. עוזי עילם מג"ד גדוד 71 שכתב באמצעות השפתון של קצינת הקשר החטיבתית על גל אבנים  בתום הקרבות: "כאן נפלו לוחמי גדוד 71 במערכה על שחרור ירושלים" . הצנחנים עמדו ושרו "ירושלים של זהב, ו"התקווה" ובסכרון הקולקטיבי נחקקה  קריאתו של מוטה גור:" הר הבית בידנו"  גבורתם הביאה  ללא ספק לאיחודה של ירושלים. ראוי, עם זאת כי ביום הגדול הזה בו שבה ירושלים לימי תפארתה וגדולתה תחת ריבונות ישראלית והבטחנו את חופש הגישה למקומות הקדושים  לנו הכותל והר הבית, תוך הבטחת חופש התפילה בעיר לבני כל הדתות האחרים ,טוב שנזכור ונזכיר אף את לוחמי תש"ח שאלמלא הם לא היה מה לחבר ולאחד, שחירפו נפשם בפריצת הדרך לירושלים ובהבאת אספקה לעיר הנצורה שהסתערו ונלחמו בשער הגיא ובקסטל ופרצו את דרך בורמה באבידות קשות מנשוא, ראוי כי נזכור וננציח את פועלם ביום חגינו זה.

כיום אנו חוגגים. ליבנו מלא שמחה ותפילת הודיה לבורא עולם על הזכות שניתנה לנו, לחיות חופשיים בארצנו כדור קוממיות, אין איש המורה לנו מה לעשות, רק אנו וצו מצפונינו ומה תוכן ניתן לחופש הזה? מה ערך ניצוק לחירות שניתנה לנו?

כאשר דגלי הכחול לבן יונפו אל על וסמל האריה של ירושלים יתנופף מעל ראשנו, נזכור כי יש לנו תפקיד וייעוד להוסיף טוב ואור לעולם במעשה התנדבות של חסד ונתינה להגביר את האחווה , והשמחה את הנתינה והערבות ההדדית כבדברי ישעיהו  :" הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרובים תביא בית כי תראה עירום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח והלך לפניך צדקך כבוד ה יאספך... אז תקרא וה יענה והיית כגן רווה וכמוצאי מים אשר לא יכזבו מימיו ובנו ממך חורבות עולם מוסדי דור ודור תקומם...".

 אנו שומעים את משק כנפי ההיסטוריה מתנופף ופועם מעל ראשנו ובעינינו ממש, החזון והבניין שלנו טמון ביכולת שלנו לקחת אחריות ולתקן את העולם, להוסיף טוב והתנדבות למציאות ,לבנות את העולם בחסד ובהתנדבות בצדק וברחמים ואם נעשה זאת אז יקוימו בנו ומקוימים בנו דברי הנביא זכריה:" שבתי לציון ושכנתי בתוך ירושלים ונקראה ירושלים עיר האמת והר ה הר הקודש.. כה אמר ה צבאות עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים ורחובות העיר ימלאו בילדים וילדות משחקים ברחובותיה. כי יפלא בעיני שארית העם בימים ההם גם בעיני יפלא נאום ה צבאות".

נזכור זאת ונהיה שותפים כולנו בבניין ירושלים וישראל.

 יום ירושלים שמח - יובל לאיחוד העיר!!!

ברוכים תהיו,

 

יורם סגי זקס

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד