המועצה הלאומית להתנדבות בישראל מודיעה: על אסיפה כללית .

10/08/2016
המועצה הלאומית להתנדבות בישראל מודיעה: על אסיפה כללית . (הגדל)

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל מודיעה:

על אסיפה כללית שתתקיים ביום שלישי ג אלול תשע"ו 6 בספטמבר 2016 בשעה 16:00

במשרדי המועצה: רחוב משה דיין 52 תל-אביב .

 

*בהיעדר מניין חוקי לפתיחת האסיפה בשעה שהייתה אמורה להיפתח לפי הפרסום, תדחה שעת הפתיחה של האסיפה  ב- 30 דקות ותהיה חוקית בכל מספר שהוא. 

 סדר יום לאסיפה הכללית:

- בחירת יו"ר האסיפה.

- דו"ח פעילות המועצה  לשנת 2015.

- הצגת דו"ח  כספי של המועצה ואישורו.

- הצגת דוח ועדת ביקורת.

- אשרור התקנון שהתקבל באסיפה הכללית בשנת 2014

חברי המועצה מתבקשים לאשר את השתתפותם באסיפה באמצעות הטופס המצו"ב 

לפקס 03-5606670 או במייל yoram@ivolunteer.org.il

 

בברכה,

הועד המנהל, המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

 

                           

                                        **************************** 

 

אישור זה מיועד לחברים יחידים במועצה

לכבוד

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל  

אני מאשר את השתתפותי באסיפה כללית שתתקיים ב- 6 בספטמבר 2016 , בשעה 16:00

במשרד המועצה רחוב משה דיין 52 תל-אביב

ידוע לי כי עלי לשלם ביום האסיפה סך של 150 ₪ דמי חברות בעמותה לשנת 2016.

שם משפחה

שם פרטי

נייד

פקס

דואר אלקטרוני

                                        

 

 

 

 

אישור זה מיועד לארגונים  החברים במועצה

לכבוד

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל  

מטעם ארגון/ משרד ישתתף   __________________________________ באסיפה הכללית של המועצה

שתתקיים ב- 6 בספטמבר 2016 שעה 16:00 במשרד המועצה רחוב משה דיין 52 תל-אביב

 

שם הארגון/משרד

נייד

פקס

דואר אלקטרוני

 

 ידוע לנו כי באסיפה הכללית רשאי להשתתף ולהצביע רק נציג אחד מטעם הארגון ידוע לנו כי עלינו לשלם ביום האסיפה סך 150 ₪ דמי חברות לשנות 2016

עבור לתוכן העמוד