ערב יום הכיפורים תשע"ג בין תשובה להתנדבות
הגדל

 

יום הכיפורים הוא זמן מצוין לחשבון נפש ולהתחדשות, זמן מצוין לתשובה ולמעשים טובים מוגברים.

מה הקשר שבין התשובה שהיא לב ליבו של יום הכיפורים  לבין ההתנדבות? תפיסת התשובה  בשיח שלנו שגויה. התשובה אינה דווקא הקפדה על קוצו של יוד, התשובה עמוקה בהרבה מכך ואינה שייכת  לצד זה או אחר של המתרס. התשובה היא תהליך השתפרות תמידי, חתירה  מתמדת אל הפסגה , להיות אדם טוב יותר ערכי יותר, מתנדב יותר.

התשובה מורכבת משני חלקים: סור מרע ועשה טוב. ראשית חכמה על האדם להימנע מלפגוע בזולת במזיד ואם פגע בשוגג עליו לתקן ולהתנצל על כך.  הצד האחר של התשובה , היא עשיית הטוב. הוספת קומות של אור וחסד לעולם.

התשובה מורכבת מארבעה חלקים:חרטה, וידוי, עזיבת החטא ושינוי המעשה. האדם עובר מעשיית המעשה הרע תהליך שבסופו הוא מתקן אותו ומתחייב לבל ישוב עליו. ההתנדבות אף היא מורכבת מארבעה חלקים אלו: ראשית  האדם מתחרט על המצב הקיים ורואה את הטעון בו תיקון ושינוי לטובה, הוא מקבל על עצמו בשפתיו(בהצהרה) לתקן אותו, הוא מתחייב ולוקח על עצמו לשנות את המצב החסר  הקודם מתוך התבוננות במציאות(המקביל לחטא המקביל לחיסרון), שינוי המעשה ,הלא זוהי העשייה ההתנדבותית, עשיית הטוב. כך מושלם התהליך של סור מרע ועשה טוב.

התשובה אף נחלקת לשני סוגי תשובות: תשובה מיראה מחשש לעונש בשל המעשה שעשה, או תשובה מאהבה רצון להיטיב, לא מצד החשש מהעונש אלא בשל רצונו הכן של האדם להתחבר לצד הטוב והערכי שבו, לתת לזולת.

בתשובה מיראה אומרים חז"ל "הזדונות נהפכים לשגגות". דהיינו הטעויות שעשה האדם גם אם עשאן במזיד, נחשבות לו כאילו עשה אותן בשגגה. תשובה מאהבה להבדיל , "הזדונות נהפכות לו לזכויות" ונשאלת השאלה מדוע? ניחא שהזדונות נהפכות לשגגות, האדם טעה בתום לב ועתה משתיקן מעשיו רואים במעשיו הקודמים כטעות בתום לב, אך מדוע להחשיבן כזכויות? בכל מאופן המדובר במעשים שאינם טובים. התשובה לדבר כפולה .

 האדם ששב מאהבה עובר ומזכה את העולם מצד החובה לצד הזכות , לא זו בלבד שמפסיק את מעשיו הרעים אלא מוסיף הוא מעשים טובים ועל כן העביר את עצמו ואת העולם ,מצד השלילה לצד הזכות ולמעשה תרומתו כפולה ומכופלת ועל כן השכר לו כפול ומכופל ושנית עם הכלים והמיומנויות  שקנה לעצמו בעת שעשה מעשים לא טובים עתה הוא עושה חסדים ויוצא אם כן שכלים אלו משמשים אותו לעשיית הטוב ועל כן הזדונות נהפכים לו לזכויות.

 

 

ההתנדבות הנתינה לזולת , החסד, הם הם התשובה מאהבה האמיתית!

הערב כשנעמוד בתפילה ל ה’  ובתשובה, עם כלל ישראל, נזכור כי תהליך התשובה שלנו היא חתירה אל עשיית טוב הוספת  קומות של אור וצדק וחסד . איש איש כנדבת ליבו, איש איש  כשליחותו המיוחדת המוטלת עליו , להיות אדם טוב יותר ערכי יותר מיוחד יותר

 ברוכים תהיו

 

יורם סגי זקס

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

 

עבור לתוכן העמוד