הסוכה כמדמה התנדבות
הגדל

51 ימים- נ"א, מפרידים בין ר"ח אלול חודש הרחמים והסליחות עד לשמיני עצרת יום שמחה ייחוד והאהבה בין היושב במרומים לבין עמו ישראל . בתווך בתוך תקופה זו, אנו עוברים את ראש השנה, יום הדין לכל באי העולם, יום הכיפורים,יום היראה והסליחה תיקון המעשים והמידות שבין אדם לחברו ובין אדם למקום ונכנסים מיד במוצאי יום הכיפורים אל תחילת  זמן השמחה, חג הסוכות עם תחילת הקמתה של הסוכה.
מה המיוחד בה בסוכה ומה בין הסוכה לבין ההתנדבות והנתינה?

בחג הסוכות אדם עוזב את ביתו מבצרו, בית קבוע ויציב ועובר לסוכה מבנה עראי עשוי כלונסאות בדים וסכך ובכך הלכה למעשה מומחש לו לאדם כי העיקר אינו, בכוחי ועוצם ידי שעשו לי את החיל הזה, כי גם דברים קבועים ויציבים בחיים יכולים להשתנות, אך האדם תמיד יכול לבחור לעצמו את נקודת המבט למציאות המשתנה, נקודת מבט זו תלויה בהתייחסותו לאירועים אותם הוא עובר בחייו.

 ככל שהמשען שלו על החומר והגשמיות –בית , כסף, כח, מעמד- רב יותר כך השינויים התכופים הבאים ונכנסים אל תוך חייו, במוקדם או במאוחר הם תמיד מגיעים, ישאירו חותם קשה יותר על נפשו ולהיפך ככל שנקודת המבט של האדם מביטה אל כל הדברים הללו כאמצעי בלבד כשרוחו נשמתו ומעשיו הטובים  הם העיקר, כך יהיה בזמנים הקשים עמיד יותר  במגבלות האנושיות מפגעי הזמן .

הסוכה במשל האמור מסמלת את הגישה הרוחנית להבדיל מהחומרית. אותה גישה המוציאה אותנו מביתנו וגורמת לנו להביט אל זולתינו שהלא אדם קרוב הוא אצל עצמו ובני ביתו ולא בנקל יטרח ויביט אל מעבר לד אמותיו.
באה הסוכה ומחייבת האדם להרחיב את ד אמותיו אל מעבר לביתו , לצאת החוצה אל העולם תחת כיפת השמיים,לא עוד אדם ספון בביתו מבצרו מכונס בעיניניו וסומך רק על עצמו וכוחותיו, אלא יבנה אדם סוכה שאינה קבועה יצא אל העולם, יכניס אורחים לתוכה ויהא מעורב עם הבריות.

כשם שטוב הדבר בבניית הסוכה כך טוב ונכון הדבר אף בנתינה והתנדבות, אדם המכונס רק בעיניניו ואינו מרים את קצה חוטמו לנעשה סביבו הוא אדם המרוכז בחומר, בצרכיו וברצונותיו שלו, הא ותו לא. נקודת מבט צרה כחור המחט. התרומם אדם מעט רואה הוא אף את בני משפחתו עימו, הרחיב מעט את שדה ראייתו והנה נתקל מבטו אף בבני עירו המשחרים לסיועו.
הגביה עוף, רואה הוא אף את בני עמו וארצו עוזר להם בסיבלותם ומקל את משאם בהתנדבות ונתינה, נסק אל השמיים והעולם כולו ביתו ותיקונו ושיפורו הינם אחריותו.

יבחן כל אדם את עצמו בחג הסוכות הזה וישאל עצמו האם צר עולמו כעולם הנמלה? או  רחב מבטו כנשר המגביה עוף ופורס אברתו  אל נתיב דלא ידעו עיט? כמידת נתינתו וכנדבת ליבו, כך גדלה מידת השפעתו על העולם וכמידה זו מידת הטוב  מחלחלת אל חייו.

הושענא רבה היום השביעי של חג הסוכות ,משלים את המחזור הטבעי של יובל הימים מראש חודש אלול ואת שבעת ימי השמחה של חג הסוכות.
היום השמיני, שמיני עצרת הוא יום של  חג ושמחה, גבוה מעל גבוה, שיא האהבה והשמחה, חג שמחת תורה, בו נשלמת הקריאה בתורה כשהשנה כמו חג הסוכות וכמו ראש השנה חלים בשבת מה שמגביר  ומעצים  השמחה והאהבה בין בורא עולם לבין ישראל.

אהבה זו יונקת את חיותה במידה רבה מהאהבה שפה על הארץ, במעשים שבין אדם לחברו בכל ימות השנה , בערבות ההדדית באחדות בנתינה ובהתנדבות, ככל שאלו רבים יותר , כך תיקונו של העולם  הולך ונשלם הולך ומתגבר והכל תלוי במעשי ידינו ממש, בזולתיות שבין אדם לחברו, בנתינה באהבה בשמחה באחווה וברעות שבנינו  ובדברי הנביא מיכה שראוי להיזכר בהם מעת לעת :" הגיד לך אדם מה טוב ומה ה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך".

משפט צדק, מעשים טובים  וקצת צניעות, זה כל הסיפור.

חג שמח עם אחריות חברתית ערבות הדדית נתינה והרבה הרבה התנדבות לא רק בסוכות אלא בכל השנה!!!

יורם סגי זקס עו"ד
יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד