עזרה - אגוד דוברי אנגלית

Esra – English Speaking Residents Association

מטרות:
הקלת הקליטה החברתית של דוברי אנגלית על-ידי ארגון פעולות חברתיות, תרבותיות, חינוכיות והתנדבותיות. גרימת מעורבות בקהילה על-ידי הפעלת מתנדבים בפרוייקטים של "עזרה" ושל ארגונים אחרים ובכך להגביר הזדהות דוברי האנגלית עם הקהילה, גיוס כספים עבור הקרן שהוקמה בשנת 1990 כשמטרתה לעזור לעולים מארצות מצוקה ברחבי הארץ.

Aims:
This English-Speaking Organization helps needy populations in the community, the handicapped, the victimised and the poor. It provides social, educational and support services, especially among new immigrants from under developed countries                                                                                 

שירותים ופעילויות
ארגון אירועים חברתיים ותרבותיים:  הרצאות, טיולים, סימנרים, חוגים, קורסים, עברית, תנ"ך, ידיעת הארץ וכו'.
קבוצות: מועדונים לגיל הזהב, מועדונים חברתיים, פורום נשים.
שירותים לעולים: מרכז מידע, קבוצות תמיכה לעולים ולדוברי אנגלית בשעת משבר, ארגון הנחות בשירותים כגון בנקים וכד'.
הוצאת כתב עת דו-חודשי המבטא מטרות הארגון.
חוגים: מגוונים.
מעורבות בפעילויות הקהילה והתנדבות:
ארוחות על גלגלים, משחקיות, קורסים למחשבים ולעזרה בחיפוש עבודה. הוראת אנגלית לילדים ולמבוגרים, הפעלת החברים במסגרת פעילות התנדבותית בכל הארץ בארגונים ובמוסדות רבים.
במסגרת "קרן עזרה לעולים" הוקמו – מרכזי למידה לעולים מאתיופיה ולילדים טעוני טיפוח, הפעלת פרוייקט רקמה נשים עולות מאתיופיה.
"עזרה"  פועל בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות המקומיות ובעיקר עם המחלקות לשירותים חברתיים וקהילתיים, מקיים קשר עם ארגוני עולים אחרים ועם הסוכנות היהודית בהקמת מרכזי מחשב במרכזי קליטה. האגוד חבר במועצת ארגוני העולים בערים השונות.   

הארגון נוסד בשנת:  1979 

תנאי קבלה:   כל אחד בתשלום דמי חבר שנתיים.

סניפים:  14

מספר חברים רשומים:   6,000 

ליצירת קשר:
ת.ד. 2132 הרצליה 46104
טלפון:  09-9508371    
פקס:  09-9543781
דוא"
ל: esra@trendline.co.il        

לאתר הבית לחצו כאן

עבור לתוכן העמוד