תמונת פנים

לב-שדה דליה

מנהלת אגף משאבי קהילה במשרד הרווחה והביטחון החברתי

לב-שדה דליה

דליה מנהלת את אגף משאבי קהילה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.  האגף שבניהולה אחראי על 4 יחידות מקצועיות במשרד הרווחה: השירות לעבודה קהילתית, השירות להתנדבות, תחום מיצוי זכויות והמחלקה לוועדות ערר, תמיכות וסיוע לבודדים ומשפחות.  עבודת האגף מאופיינת בראיית רוחב משרדית, ממשלתית ובפיתוח שותפויות בין מגזריות. מטרת האגף הינה לקדם השתתפות חברתית ואזרחית, התנדבות, מעורבות והשפעה, על ידי: מיצוי ומינוף של משאבים אישיים, חברתיים וסביבתיים ופיתוח ומתן מענים מגוונים ומותאמים לצרכים אנושיים משתנים במצבי שגרה וחירום. כל זאת לשם: הבטחת רווחה ואיכות חיים, מניעה וצמצום בעיות חברתיות, בסוס קהילות חסונות וסולידריות היודעות למצות זכויותיהן, ופועלות על בסיס ערכי הדמוקרטיה, השוויון והצדק חברתי.

ערכו של אדם נמדד במה שהוא נותן, לא במה שהוא יכול לקבל

אלברט איינשטיין

ועד מנהל

עו"ד אמיר הלוי
יו"ר הועד המנהל- המועצה הישראלית להתנדבות
מנקס מיכל
סמנכ"ל חינוך רווחה וחברה במרכז השלטון המקומי
עראמי-אדרי פרי
מנהלת אגף תומכי חינוך והוראה, משרד החינוך
גונן שמעון
בוגר כפר הנוער בן שמן וסא"ל במילואים בחיל הים
ונטורה שלמה
יו"ר ארגון רא"ם - מועצת ראשי ארגוני מתנדבים בבאר שבע
סבתו אלישבע
מנהלת רשות הצעירים במשרד לשוויון חברתי
סטוצינר בן שיטרית אוסנת
מנהלת מחלקת משאבי קהילה והתנדבות, עיריית הוד השרון
פרדו תמי
שותפה לארגון ״אות הנשיא להתנדבות״ ו״אות קהילה מתנדבת לרשויות המקומיות במועצה"

משקיפות

לב-שדה דליה
מנהלת אגף משאבי קהילה במשרד הרווחה והביטחון החברתי

צוות

מתנדבות

פרדו רותי
מנהלת מתנדבים, מלווה הכשרות ומסייעת בפיתוח והנחית למידת עמיתים
דילוג לתוכן