ברכה לסוכות תשע"ה
הגדל

ברכה לסוכות תשע"ה

חג הסוכות ממשמש ובא, חג מלא שמחה וטוב . מהימים הנוראים ימי התשובה התיקון והסליחה יוצאים ובוקעים שבעת ימי הסוכות כימים של שמחה והתחדשות ימים של אחדות וטוב.

מה בין סוכות להתנדבות? כיצד קשורות הלכות סוכות למעשה החסד וההתנדבות?

שטח הסוכה הוא שבעה טפחים על שבעה טפחים(אורך ורוחב) וסה"כ עולה כדי  49 טפחים  שהם בגימטריה עולים כדי "לב טוב" שהכל מתחיל מליבו הטוב של האדם ההחלטה למעשה והמעשה הטוב עצמו, הכל נובע ובוקע מליבו הטוב של האדם.

דפנותיה של הסוכה צ"ל יציבים, סכך פסול הינו סכך שעליו נושרים או מתייבשים מהר ,כך אף המתנדב צ"ל יציב ומתמיד בהתנדבותו ולא לנשור ממנה במהירות לאחר אי ההתאמה הקלה הראשונה שמצא בין ציפיותיו להתנדבותו. המתנדב צריך לחפש התנדבות התואמת לאישיותו לצרכיו ולכישוריו התנדבות שיתחבר אליה בשמחה  אחרת כמו הסכך הפסול הוא יתיבש מהר וינשור מתפקידיו.

 הסכך של הסוכה צריך להיות רב כך שצילה של הסוכה מרובה מחמתה(מלשון חמה-שמש), אף המתנדב צריך לתרום ולתת בהתנדבותו  ולפרוש את סוכת שלומו  במעשיו הטובים כך שתסוכך על העולם ותגביר הטוב על הרע.

גובהה של הסוכה יכול להיות לכל היותר 20 אמות (9.6 מטרים) ולכל הפחות עשרה טפחים (80 ס"מ עד מטר), כך גם ההתנדבות, כמו הסוכה במידותיה הגבוהות היא  צריכה לרומם את המתנדב ואת מושאי התנדבותו ואת העולם כולו עימו מכח הנתינה והחסד, ואילו במידותיה הנמוכות היא צריכה להזכיר לו בכל עת לשמור על צניעות וענווה במעשיו ולעשות לשם שמים  ולהזכיר לו  (כדברי יוחנן בן זכאי על לימוד התורה )  שלשם כך הוא נוצר  ולא יגבה ליבו ולא ירום כי עולם חסד יבנה.

ארבעת המינים משולים לאברי האדם האתרוג לליבו, ההדס לעיניו, הערבה לשפתיו והלולב לעמוד שדרתו המקשר בין ראשו (הדעת ) לאבריו  לפעולה וכל אבריו של האדם צ"ל רתומים למעשה ההתנדבות :  החל מליבו הטוב דרך עיניו התרות אחר מעשה התנדבות וחסד, שפתיו בדיבור טוב וכל אבריו המתחברים לדעתו הרתומים למעשה הטוב והחסד.

האושפיזין בסוכה משקפים את המידות הטובות של המתנדב: אברהם שמידתו היא מידת החסד וכמותו צריך המתנדב להשפיע מטובו, יצחק שמידתו מידת הגבורה וגם המתנדב צריך להתגבר על מכשולים בדרך התנדבותו, יעקב שמידתו תפארת ותום וכמותו צריך המתנדב להיות תמים במעשיו  , דוד המלך  שביקש לדבוק תמיד בטוב ובחסד: "אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי", יוסף שמידותיו התרומיות היו דוגמא ומופת להתגברות הטוב על הרע, אהרן שהיה אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה ומשה שהביא לעולם את עשרת הדברות והתורה הקרויה על שמו (תורת משה) והיה העניו מכל אדם ולכן זכה במה שלא זכה איש לפניו ואחריו, בכל אלו  בכל המידות הטובות הללו צריך המתנדב לדבוק בדרך התנדבותו בדרך החסד הייחודית שלו.

כל אחד משבעת הימים בסוכות משקף מידה אחרת בה האדם צריך לדבוק ובשבעת ימי הסוכות הם כשבעת ימי הבריאה בו העולם והאדם מתחדש וכשאדם מתנדב ומוסיף טוב וחסד לעולם הוא שותף לבורא עולם במעשה בראשית והיום השמיני, יום שמחת תורה, שמיני עצרת, משקף את מידת האהבה בין ה’ לישראל שהספרה 8 היא אחד מעל מחזור הבריאה ,אחד מעל הטבע , מעשה ההתנדבות מתנוסס ומתעלה אל מעל הבריאה ובתוכה הוא נשזר בה ומרומם אותה ואת העולם עימה.

הסוכה נקראת צל האמונה בה’, הסוכה משרה קדושה והאדם המאמין שביכולתו לעשות טוב ולהשפיע לתקן את העולם ולרוממו להוסיף טוב ואור וחסד , האדם הזה יהיה כעץ שתול על פלגי מים שעלהו לא יבול ומימיו לא יכזבו  וכל אשר יעשה יצליח.

ברוכים תהיו אוהבי החסד אחי המתנדבים חג סוכות שמח!

יורם סגי זקס

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד