דברים לט’ באב תשע"ד
הגדל

דברים לט’ באב  תשע"ד

חודש אב, הינו חודש מיוחד במינו  תשעת הימים הראשונים שבו מסמלים את העבר. החורבן, הגלות, בית ראשון שחרב בשל עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, בית שני  שחרב בשל שנאת חינם.

היום העשירי ואילך מסמל את תחילת השינוי בבחינת:

" הפכת מספדי למחול פתחת שקי ותאזרני שמחה".

עם ישראל יצא לגלות ממושכת בת 1878 שנים עד שזכה לשוב לארצו ולהקים את מדינתו ולקבץ גלויותיו מארבע כנפות הארץ.

היום העשירי הוא מעין ראש החודש של החודש החדש, חודש שבו אנו חוגגים בט"ו באב שבו את חג האהבה. המשנה מציגה את טו באב כיום שבו בני ישראל לובשים לבן והנשים היו יוצאות לחולל בכרמים .ט"ו באב מצוין כיום של אהבה ואחווה, פיוס  ושמחה  כדברי רבי שמעון בן גמליאל : "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים".

יוצא אם כן כי חודש אב , יותר מכל חודש אחר, מסמל את השבר והתיקון ,את הנפילה וההתעלות, את החורבן ואת הבינין.

חודש אב מסמל את עם ישראל,עם שרבים מאויביו קמים עליו לכלותו בכל דור ודור ובכ"ז בכל פעם מחדש הוא קם מעפר ומתרומם לכוכבים, הוא מתעלה על עצמו ומקים עצמו מחדש, ברוח ובחומר באומץ ובגבורה בחכמה בבינה  ובדעת.

הוא מסמל את האמירה כי: "אין שלם יותר מלב שבור", כי דווקא מתוך הלב השבור מתוך העצב, מתוך החורבן, מתוך הגלות, מתוך האבדן, דווקא משם מתחילה לנבוט הצמיחה . כאשר חשוך ונראה כי אין מוצא, אסור לאבד תקווה כי פעמים רבות,  דווקא מהחושך הגדול יתחיל להאיר האור.

אנו עדים לגילויים מופלאים של אחווה בשבועות האחרונים של צוק איתן. מדינת ישראל נשטפה בפרץ של סולידריות ואחווה חזקה איש כלפי רעהו בעוצמות מוגברות מבעבר.

רק לפני כחודש למדנו מסקר מקיף ומעמיק  של פרופסורקמיל פוקס על עליית ההתנדבות בישראל מ15% בשנת תשס"ט בסקר של מינה צמח ל27% התנדבות בכל חתכי הגיל בישראל  תשע"ד, עליה דרמטית של 12% בחמש שנים(כל אחוז משקף עשרות אלפי ישראלים מגיל    חמש עשרה ואילך ), היעד של הכפלת ההתנדבות בישראל  שהצבנו לעצמינו, הולך ונרקם לנגד עיננו, עוד ארוכה הדרך להגשמתו, אולם כיוון ונתיב ליישומו שריר וקיים יציב ואיתן.

 

המגמה הזו באה לידי ביטוי חיצוני ומובהק במבצע צוק איתן,הערבות ההדדית באה לידי ביטוי באופן החזק ביותר האפשרי -לעטוף את חיילי צה"ל באהבה ,לעטוף את הדרום במעשים טובים, ארגוני המתנדבים בישראל הוכיחו שוב כי הם יצוקים מחומרים איתנים במיוחד, יכולת ההתארגנות ומתן מענה לכל צורך שעלה כמעט, עשרות אלפי הפגות וריענונים לילדים ונוער,  אלפי ערכות יצירה למתנדבים, אלפי מתנדבים אשר שטפו את הדרום בפרץ של רצון טוב לסייע ולהושיט יד לכל אדם באשר הוא לקשיש ולבעל המוגבלות, לאישה שבעלה יצא לשירות מילואים ולמי שסובל מחרדה או קושי אחר, לכל אלו ניתן מענה בדמותם של המתנדבים העירוניים ואלו שהגיעו מבחוץ לאשקלון ולאשדוד, לנתיבות ולשדרות לקירית גת ולחבל לאשכול.

אות וסמל לשנים ישמש דרור חנין שנהרג במהלך התנדבותו כשיצא ללא מורא ופחד למלא את שליחותו בהתנדבות ונתינה יהא מותו כדוגמא ומופת לכולנו לדרך חיים שראוי לחיות בה.

קרנות וארגוני מתנדבים, הממשלה פיקוד העורף והמועצה להתנדבות, רשויות מקומיות ושלטון מקומי, הכל חברו יחדיו בהתארגנות מופתית, כדי לתאם ולנתב את הרצון הטוב של אזרחי מדינת ישראל למעשה טוב של חסד בבחינת  דברי הנביא ירמיהו :"אהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד".

התשובה האמיתית לחורבן היא הבינין . התשובה האמיתית לשנאת חינם היא אהבת חינם, היא ההתנדבות. ט’ באב נועד לזכור ולהזכיר את לקחי העבר וללמוד מהם לבינין העתיד!

מה שקורה במדינת ישראל, הנסיקה מעלה במספרי המתנדבים , היזמות האזרחית הוולונטרית בכל מקום, ההתארגנות הספונטנית של האזרחים לא רק בחירום גם בשגרה הם הם ביטויי אהבת חינם של ימינו ובהם יבנה בית המקדש השלישי בבחינת : " ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" בתוך כל אחד ואחת מהם , כל אחד מהם שנוטע את ליבו בחסד ואת מעשי ידו בהתנדבות ובנתינה.

ואם נמלא את שליחותינו ואם נמלא את ייעודינו העילאי ברוח של אחווה וטובה ברוח של התנדבות וערבות הדדית יתקיים בנו הכתוב:

" והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה’ מראש ההרים ונישא הוא מגבעות ונהרו אליו עמים ואמרו לכו ונעלה הר בית ה’ בית אלהי יעקב  ויורנו מדרכיו וילמדנו מאורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה’ מירושלים ... וכיתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו כי  פי ה’  צבאות דיבר".

ברוכים תהיו אוהבי החסד אחי המתנדבים,

 

יורם סגי זקס עו"ד

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד