שנה טובה של התנדבות
הגדל

מאות אלפי מעשי התנדבות אציליים ופשוטים, גדולים וקטנים, לציבור הרחב ולאדם היחיד, חד פעמיים ויום יומיים ובכל תחומי החיים הסובבים אותנו – בחינוך, בריאות, בעליה וקליטה, בעוני ובזכויות חברתיות, בהושטת יד לחלש ולדל, בתעסוקה ובאבטלה, לקשישים ולילדים, לנשים ולגברים בכל תחום ובכל עניין שתביט בו תמצא את טביעות אצבעותיה המבורכת של העשייה ההתנדבותית.

פסיפס אנושי יוצא דופן של החברה הישראלית כולה הן מבחינת הנותנים והן מבחינת המקבלים עד שהן הנותן והן המקבל, דומה כי הפכו לשניים שהם אחד שני חלקים המשלימים את השלם לאחדות אחת שלמה שאין חלק היכול להתקיים  מבלעדי רעהו, והם חיוניים זה לזה ומשלימים זה את זה.

בין אם במסגרת פרטית, או במסגרת ארגונית, בין אם באופן חד פעמי אחת למס' חודשים,  או בדרך ארעית  ובודאי  מקום שהדבר נעשה בקביעות כדרך חיים, בין אם כיחיד בתוך קבוצה (במקום עבודתו או בדרך אחרת), או כיחיד העושה חסד עם זולתו בצנעה ובהסתר, כל דרכי ההתנדבות הללו טובות וראויות הן בעיננו וכל המרבה הרי זה משובח, בכמות ובודאי באיכות.
אם ברצוננו להפוך את החברה שלנו לחברת מופת של נתינה וערבות הדדית ,של אחווה ורעות בתוכנו ומתוכנו לעולם כולו, עלינו לפעול במעגלים של חסד וצדק שיאירו את החברה כולה באור של טוב ומידות תרומיות של נתינה ואחווה.

פורום האירגונים הגדולים, הכולל אירגונים של מעל 1000 מתנדבים בפריסה ארצית והפורום הבין משרדי של משרדי הממשלה הג'וינט והסוכנות היהודית בהנהגת המועצה הלאומית להתנדבות, פעל בהקשר האמור וקיבל היום החלטה לפיה שנת תשס"ט תהא שנה המוקדשת לקידום ולעידוד ההתנדבות בישראל! המשמעות היא כי כל ארגון יבצע פעולות להגברת והגדלת מספר המתנדבים ואיכות ההתנדבות בישראל וכן כי תבוצענה פעילויות משותפות לעידוד ההתנדבות לרבות פניה למנהיגות הארצית והמקומית לבצע פעולות התנדבות כדוגמא וכמופת לחברה.

שינויים אף בוצעו, לקראת השנה החדשה, במועצה הלאומית להתנדבות בישראל  הגב' נאוה בן-משה מונתה בהחלטת הוועד המנהל כמ"מ מנהלת המועצה, נאוה בעלת תואר שני במדיניות ציבורית עם התמחות בניהול מלכר"ים, כיהנה כמנהלת תוכניות פיתוח וידע  ומנהלת פורטל ההתנדבות במועצה. הגברת מתי וייל שפעילותה בתחום ההתנדבות מוכרת ברוכה וידועה  תמשיך עימנו כיועצת ליו"ר המועצה ובהמשך תצטרף לוועד המנהל. השנה החדשה היא הזדמנות טובה לאחל איחולי הצלחה וברכה.

שליחותינו כמתנדבים נמשכת יום יום ושעה שעה, בהגברת הטוב בחברה הישראלית, בנימוס, בנתינה, במידות באחווה אנושית ובערבות הדדית ואין אנו פטורים מנשיאה בנטל הנעים והמורכב ואין מי שיחליף המתנדבים בשליחותם הייחודית והמיוחדת. רבי עקיבא דרש את הפסוק ואהבת לרעך כמוך  כטומן בחובו את ליבת המצוות. פסוק זה ניתן לקרוא גם "ואהבת לרעך, כמוך אני ה" –דהיינו שאדם אוהב את רעהו מוסיף הקב"ה מאהבתו לאהבתם והולך וגדל כל העולם עימם. תשאירו חותם של טוב ואחווה ואהבה ונתינה בעולם ע"מ להפכו למקום טוב יותר לנו ולדורות הבאים אחרינו. שנה טובה ומבורכת שנת התנדבות וערבות הדדית שנה של טוב ונתינה . ברוכים תהיו.
                                                                                            

עו"ד יורם סגי זקס
יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות

עבור לתוכן העמוד