תמונת פנים

סבתו אלישבע

מנהלת רשות הצעירים במשרד לשוויון חברתי

סבתו אלישבע

אלישבע מנהלת את רשות הצעירים במשרד לשוויון חברתי, מאז הקמתה כאגף בשנת 2016. רשות הצעירים הוקמה מתוך תפיסת האוכלוסיה הצעירה (18-35) כמנוע צמיחה חברתי וכלכלי, במטרה לפעול לצמצום פערי הזדמנויות ולקידום מימוש הפוטנציאל שבה. הרשות אחראית לגיבוש מדיניות לאומית בנושא אוכלוסיית הצעירים, תיאום ותכלול העבודה הממשלתית והבין-מגזרית בתחום, קידום תחום הצעירים ברשויות המקומיות ופיתוח מענים בהתאם לצרכי השעה ולצרכי אוכלוסיות צעירים מובחנות. לפני כניסתה לממשלה עבדה במגזר השלישי עם נוער וצעירים בתפקידי הנחיה, ריכוז וניהול, בין היתר כמנחה חינוכית במכון ברנקו וייס, כמנהלת מפעל מוגן וכרכזת קהילת צעירים מתמודדי נפש.

ערכו של אדם נמדד במה שהוא נותן, לא במה שהוא יכול לקבל

אלברט איינשטיין

ועד מנהל

עו"ד אמיר הלוי
יו"ר הועד המנהל- המועצה הישראלית להתנדבות
מנקס מיכל
סמנכ"ל חינוך רווחה וחברה במרכז השלטון המקומי
עראמי-אדרי פרי
מנהלת אגף תומכי חינוך והוראה, משרד החינוך
גונן שמעון
בוגר כפר הנוער בן שמן וסא"ל במילואים בחיל הים
ונטורה שלמה
יו"ר ארגון רא"ם - מועצת ראשי ארגוני מתנדבים בבאר שבע
סבתו אלישבע
מנהלת רשות הצעירים במשרד לשוויון חברתי
סטוצינר בן שיטרית אוסנת
מנהלת מחלקת משאבי קהילה והתנדבות, עיריית הוד השרון
פרדו תמי
שותפה לארגון ״אות הנשיא להתנדבות״ ו״אות קהילה מתנדבת לרשויות המקומיות במועצה"

משקיפות

לב-שדה דליה
מנהלת אגף משאבי קהילה במשרד הרווחה והביטחון החברתי

צוות

מתנדבות

פרדו רותי
מנהלת מתנדבים, מלווה הכשרות ומסייעת בפיתוח והנחית למידת עמיתים
דילוג לתוכן