ערכו של אדם נמדד במה שהוא נותן, לא במה שהוא יכול לקבל