צוות המועצה ליווה אותי בהקמת מערך ההתנדבות ברשות הטבע והגנים. החלק המשמעותי ביותר עבורי בתהליך זה היה סיוע בהובלת השיח האסטרטגי עם ההנהלה הבכירה של הרשות ובהקמת התשתית הארגונית המתאימה.