הגעתי לתוכנית ההסמכה בדיוק בזמן הנכון, כחודשיים לאחר שנכנסתי לתפקידי כמנהלת תכנית המתנדבים. תכנית שמכילה את כל מה שמנהלת התנדבות צריכה ומצעידה אותנו בהתאם לצעדים שעושה המתנדב בארגון.