בזכות קורס ניהול התנדבות מתקדם של המועצה רכשתי ארגז כלים מקצועי, בין היתר כלים שיאפשרו לי למדוד את ההשפעה של המתנדבים ולייצר מסקנות ממוקדות לשיפור מערך ההתנדבות בארגון.