מה”ר – מודל התנדבות רשותי  

רציונל התוכנית:   

הרשויות המקומיות הן שחקן מרכזי בקידום התנדבות ומעורבות חברתית. בכל רשות, מגוון בעלי תפקידים שעוסקים בשנים האחרונות בקידום וניהול התנדבות: בתחומי הרווחה, החינוך, הצעירים ועוד. במרבית המקרים גורמים רשותיים אלה פועלים באופן מפוצל ונפרד זה מזה ולא מצליחים לייצר פעולה אינטגרטיבית של תחום ההתנדבות ברשות. התוצאה היא העדר מדיניות רשותית בתחום.  

תוכנית מה”ר הוקמה במטרה לספק מענה לאתגר זה באמצעות פיתוח מודל עבודה סדור לקידום תשתיות ההתנדבות ברשות המקומית, בראיה מערכתית. פיתוח מודל העבודה מבוסס על התנסות ולמידה במסגרת תכנית פיילוט בארבע רשויות נבחרות (שדרות, ערערה, בית שמש ונוף הגליל). 

חזון התוכנית:   

קידום ההתנדבות ברשות המקומית בראיה מערכתית, המתכללת ומתאמת בין מגוון השחקנים הרלוונטיים ברשות, תוך מענה לצרכים, ליכולות ולכיווני הפיתוח האסטרטגיים של הרשות, החברה האזרחית, התושבים והמגזר העסקי.  

יעדים ברמה ארצית:  

גיבוש תוצר ידע מסכם המציג את מודל העבודה הרצוי ברמה הרשותית שישמש כמודל להצלחה לראשי רשויות, מנכ”לי רשויות וראשי אגפים רלוונטיים.  

יעדים ברמה רשותית:    

 • גיבוש מדיניות רשותית

  בתחום ההתנדבות  

 • פיתוח מקצועי ומיצוב

  המשאב האנושי העוסק בקידום התנדבות רשותית  

 • פיתוח תשתיות

  להפעלת ההתנדבות ברשות המקומית 

 • מדידה והערכה  

  של הפעולה ההתנדבותית, כבסיס לשיפור מתמיד 

 • הרחבה וגיוון   

  של אפשרויות והזדמנויות ההתנדבות הקיימות

 • הגדלת  

  כמות המתנדבים, הרחבת המגוון של קהלי המתנדבים ושיפור איכות החוויה ההתנדבותית.

דרכי הפעולה:   

ליווי מקצועי שוטף לרכזות ההתנדבות ברשויות בהן פועלת התכנית– הליווי מכוון את הרכזות לפיתוח ראיה ופעולה מערכתית, תוך חתירה לבניית שותפויות עם כלל הגורמים העוסקים בקידום וניהול התנדבות ברשות (חינוך/נוער, מרכז צעירים, מתנ”ס, עמותות, עסקים ועוד). 

הקמת פורומים משותפים לכלל הגורמים הרלוונטיים העוסקים בקידום ההתנדבות ברשות המקומית-בהובלת מנהלי אגפי רווחה ודמויות מפתח נוספות כגון מנכ”ל או ראש רשות.  

הקמת תשתיות התנדבות מתקדמות ברשות המקומית- הקצאה של תקציבי פעולה ייעודיים- לטובת הקמת תשתיות נדרשות לקידום ההתנדבות ברשות, כולל: מיפוי ואיסוף נתונים שיטתי, מערכות מידע, שיווק ויחסי ציבור, מנגנוני שיתוף ציבור, פלטפורמות ליזמות ועוד.  

אוכלוסיית היעד המרכזית של התוכנית:  

התוכנית מיועדת להשפיע על כלל העשייה בתחום ההתנדבות ברשות המקומית ולכן אוכלוסיית היעד שלה היא כלל תושבי הרשות. 

השותפים בתוכנית: 

 • קרן רש”י 
 • משרד הרווחה והביטחון החברתי 
 • המועצה הישראלית להתנדבות 
 • משרד החינוך 
 • המשרד לשוויון חברתי רשות הצעירים 
 • מרכז השלטון המקומי
דילוג לתוכן