מנהלים/ות? דווקא עכשיו – לשלב מנהלי מעורבות חברתית והתנדבות בארגונים

התפיסה הזו אולי נכונה אבל לא ממש מדויקת. במהלך השנים
כשאנומסתכלים על אחוז האזרחים הוותיקים המתנדבים מתוך
כללהמתנדבים באוכלוסייה אנו לא מוצאים פער משמעותי

דילוג לתוכן