ביטוח מתנדבים: זה חשוב, זה פשוט וזה בחינם

התנדבות לרוב אינה פעולה מסוכנת, אך ממש כמו שניתן להיפגע פיזית או נפשית במקום העבודה שלך, ניתן להיפגע גם במהלך ההתנדבות. בדיוק לשם כך קיים ביטוח מתנדבים, והוא לגמרי בחינם
מדינת ישראל מכירה בחשיבות הפעילות ההתנדבותית ותרומתה לפרט ולחברה בכללותה. ביטוי משמעותי להוקרתה של המדינה ולהערכתה את פעילותם המתנדבים הוא קביעת הסדר חקיקתי אשר מבטח את המתנדבים בביטוח ציבורי. משמעותו של ביטוח זה היא שמעמדו של מתנדב שנפגע במהלך ההתנדבות זהה למעמדו של עובד שנפגע. מדינת ישראל מכירה בחשיבות הפעילות ההתנדבותית ותרומתה לפרט ולחברה בכללותה. ביטוי משמעותי להוקרתה של המדינה ולהערכתה את פעילותם המתנדבים הוא קביעת הסדר חקיקתי אשר מבטח את המתנדבים בביטוח ציבורי. משמעותו של ביטוח זה היא שמעמדו של מתנדב שנפגע במהלך ההתנדבות זהה למעמדו של עובד שנפגע. ביטוח מתנדבים: ההסדר החקיקתי נושא ביטוח מתנדבים מוסדר בפרק י”ג לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ”ה-1995 ובתקנות שהוצאו מכוחו. מטרת החקיקה היא לפצות מתנדב על נזק גופני או נפשי שנגרם לו כתוצאה מפגיעה שהתרחשה תוך כדי ועקב פעילותו ההתנדבותית. בנוסף חל הפיצוי על ההפסד בשכרו או בהכנסתו בעקבות הפגיעה. גם פגיעה שאירעה למתנדב בדרך למקום שבו מבוצעת פעולת ההתנדבות או בחזרה ממנו (גם אם לא יצא מביתו או חזר אליו) תיחשב כפגישה שנגרמה תוך כדי ועקב פעילותו ההתנדבותית. במקרה שבו חלילה מתנדב נפטר כתוצאה מהפגיעה שאירעה לו במהלך התנדבותו, זכאים לתגמולים גם התלויים בו, בדומה לגמלאות המוענקות לתלויים בנפגעי עבודה.
דילוג לתוכן