פעילות בין לאומית

המועצה הישראלית להתנדבות פועלת בזירה הבינלאומית, לטובת קידום קשרים מקצועיים ושיתופי פעולה. המועצה פועלת בשיתוף פעולה עם מגוון ארגונים, שלכולם מטרה משותפת: קידום ההתנדבות והמעורבות החברתית ברמה הלוקלית והגלובאלית.

בהיותה ארגון גג, מנהלת המועצה קשרים הדוקים עם ארגוני גג דומים לה בעולם. הידע והניסיון שנצברו בפעילותה של המועצה לאורך השנים, מיצבו אותה כארגון מוביל ברמה הבינלאומית, בעל ידע ייחודי וחדשני, שיש בו כדי לתרום לקידום התחום גם במדינות מעבר לים.

במקביל, המועצה משתפת וחולקת את הידע הייחודי שפיתחה גם עם קהילות יהודיות מעבר לים. צוות המועצה שותף בפיתוח אסטרטגי של ההתנדבות בשותפות עם ג’וינט חמ”ע- בקהילות חבר העמים ובשותפות עם הסוכנות היהודית בקהילות ברחבי אירופה, אמריקה הלטינית, אוסטרליה ועוד.

  • המועצה היא הארגון המייצג של ישראל בארגון ה ,IAVE-במסגרתו אנו מעבירים וובינרים ומפרסמים מאמרים על התנדבות בכתב העת.
  • השתתפות והעברת תכנים במגוון כנסים בינלאומיים:.Points of Light, ARNOVA, ISTR, IAVE
  • צוות המועצה הוא חלק מצוות עורכי המשנה בכתב העת הבינלאומי .Engage
  • המועצה מקיימת תהליך משותף ללימוד ולפיתוח ידע וחילופי משלחות עם מדינות שונות.
דילוג לתוכן