פיתוח קהילת רמ”ה- רשת מנהלי/ות התנדבות

מעוניינים להשתייך לקהילת אנשי מקצוע, המקדמת התנדבות ומעורבות חברתית? זקוקים לפלטפורמה איכותית ללמידת עמיתים? תמיכה והיוועצות?

קהילת רמ”ה (רשת מנהלי התנדבות) מיועדת למנהלי התנדבות בארגונים משלושת המגזרים, המהווים את הכוח המניע של ההתנדבות בישראל. מטרת הקהילה לאפשר למנהלי התנדבות להתחבר ולהכיר לעמוק את ההיבטים השונים והדומים של כל אחד, להתחבר, להרחיב רשתות מקצועיות, ולפעול יחד לחיזוק התפקיד והמקצוע של מנהל/ת ההתנדבות.

קהילת רמ”ה שואפת להנגיש למנהלים/ות כלים לניהול התנדבות אפקטיבי, תוך דגש על למידת עמיתים ושיתוף מתוך ניסיונם האישי. הקהילה מהווה מקום נעים ונוח להיוועצות הדדית. ועדת הקהילה מסייעת לסמן את הצרכים השונים של מנהלי ההתנדבות בארגונים השונים ופועלת לפיתוח מענים שונים, במסגרת פעילות הקהילה.

מה הקהילה יכולה להציע לך?

קהילה וירטואלית פעילה: קהילת רמ”ה פועלת במסגרת קבוצת פייסבוק סגורה המהווה פלטפורמה ווירטואלית לשיתוף בידע, היוועצות, העלאת סוגיות, דיונים מקצועיים ועוד. לקבוצה יכולים להתקבל מנהלי ורכזי התנדבות בפועל אשר מנהלים את מערך ההתנדבות בארגונים חברתיים וציבוריים.

מפגשי קהילה ורישות: במפגשי הקהילה, המתקיימים פנים אל פנים, מוצעות לחברי הקהילה מגוון הזדמנויות להרחבת הרשתות המקצועיות, ללמידה משותפת, להיוועצות וליצירת ידע ומהלכים משותפים עם חברי קהילה אחרים.

 

דילוג לתוכן