מנהלים/ות? דווקא עכשיו – לשלב מנהלי מעורבות חברתית והתנדבות בארגונים 2

התפיסה הזו אולי נכונה אבל לא ממש מדויקת. במהלך השנים
כשאנומסתכלים על אחוז האזרחים הוותיקים המתנדבים מתוך
כללהמתנדבים באוכלוסייה אנו לא מוצאים פער משמעותי

דילוג לתוכן