מגן השר הבריאות להתנדבות במערכת הבריאות

קול קורא – מגן שר הבריאות להתנדבות במערכת הבריאות לשנת תשפ”ג-2023

שר הבריאות יעניק את “מגן השר להתנדבות בתחום הבריאות” לשנת תשפ”ג-2023. המגן יוענק למתנדבים ולמתנדבות, יחידים ויחידות, קבוצות, ארגוני התנדבות ועמותות, אשר בפעילותם יוצאת הדופן תרמו תרומה מיוחדת לקידום הבריאות בישראל.
השנה יוענקו בנוסף, “מגן השר על יוזמה חדשנית” ו”אות הוקרה למרכז רפואי מקדם התנדבות”.

המגן יוענק במהלך חודש נובמבר בטקס רשמי שיערך על ידי משרד הבריאות במעמד שר הבריאות ח”כ משה ארבל, ומנכ”ל המשרד, מר משה בר סימן טוב.

את ההמלצות יש להגיש עד יום שני י”ג באב תשפ”ג, 31.07.2023 

מגן שר הבריאות להתנדבות בתחום הבריאות נועד להעלות על נס מעשי התנדבות של יחיד/ה או קבוצה, מבוגרים  ובני נוער, אשר במסירותם ודבקותם במשימה שנטלו על עצמם, יש כדי לשמש אות ומופת לרבים.

מגן שר הבריאות הינו דרך נוספת לבטא את הוקרת המשרד ולעודד את פעילותם החשובה של המתנדבים וארגוניהם בתחום הבריאות. המגן יוענק למתנדבים בודדים או קבוצות מתנדבים שהצטיינו בתחום בו פעלו או שפעילותם יוצאת הדופן תרמה תרומה מיוחדת לקידום הבריאות ובריאות הציבור בישראל.

הגדרות:

 • מתנדב/ת”  – אדם, קבוצת אנשים או ארגון המסייע לזולת ולחברה מתוך רצון חופשי, ללא כפיה וללא קבלת תמורה כלכלית או תשלום על פי ערכי השוק.
 • נוער מתנדב” – מתנדב עד גיל 18.
 • צעיר מתנדב – מתנדב עד גיל 25
 • פעילות התנדבותית – תרומת זמן, שירות, מומחיות וידע על ידי מתנדב או נוער מתנדב לאנשים (למעט בני משפחה), לארגונים, לקהילה ולחברה.

משך פעילות מינימלי:

 • עמותות ארגונים וקבוצות – מי שפעלו לפחות שלוש שנים
 • בוגרים (יחידים) – מי שפעלו לפחות שלוש שנים
 • נוער או צעיר – מי שפעלו לפחות שנה וחצי

הגשת מועמדות וטפסים:

תקנון מגן שר הבריאות להתנדבות

 שימו לב- מועד אחרון להגשת מועמדות למגן שר הבריאות שיוענק בשנת תשפ”ג, 2023, הינו 31.07.2023, יום שני, י”ג באב תשפ”ג.

 

הקריטריונים לבחירת המתנדבים למגן שר הבריאות להתנדבות:

 1. מגן שר הבריאות להתנדבות

 • ליחידים – סוג ההתנדבות, משך ההתנדבות ותדירות הפעולה, מידת ההתמדה, מידת היוזמה  והחדשנות, הענות לצרכי השעה, מידת המאמץ הפיזי, השפעת הפעולה על גיוס מתנדבים נוספים וההשפעה על בריאות הציבור והחברה הישראלית.
 • לקבוצות – בנוסף לתבחינים של יחידים: מספר חברי הקבוצה הפעילים ומספר החברים שגויסו לפעולה.
 • לעמותות וארגונים מקומיים וארציים – בנוסף לתבחינים של היחידים והקבוצות: הישגים, פריסה קהילתית וארצית, מספר מתנדבים פעילים, מספר הנהנים מפעולת ההתנדבות, הפעלת מתנדבים על-פי קוד האתיקה להתנדבות, הגשת אישור על ניהול תקין מטעם רשם העמותות, הגשת רשימת חברי הנהלת הארגון.

להמלצה על מתנדב בתפקיד ניהולי/מקצועי בארגון יש לצרף הצהרה כי המועמד/ת לא מקבלים כל תשלום משום גורם עבור הפעילות.

 

 1. אות הוקרה למוסד רפואי מקדם התנדבות

 • אות הוקרה למוסד רפואי מקדם התנדבותהכוונה למרכז רפואי המקדם ותומך בפעילות התנדבותית המסייעת לשיפור וקידום שירותי הבריאות. בהמלצה על הענקת מוסד רפואי מקדם התנדבות הועדה המייעצת תשקול בין היתר, את אמות המידה הבאות: אופי פעילות ההתנדבות בארגון, תשתיות וניהול ההתנדבות ופרוייקטים ייחודים. מוסד רפואי יוכל להתמודד על קבלת מגן השר למוסד מקדם התנדבות לאחר 5 שנים מהזכייה הקודמת.
 1. יוזמה חדשנית לקידום התנדבות בתחום הבריאות

 • יוזמה חדשנית לקידום התנדבות בתחום הבריאות. על היוזמה להיות חדשה, קרי יוזמה שהחלה בשנת 2022 ועליה להכיל מרכיבים חדשניים, אחד או יותר מאלה: פתרון חדשני, דרך פעולה ייחודית, קהל יעד ייחודי, שילוב של כלים טכנולוגיים חדשניים בתוך הפעילות. על הפעילות לתפוס תאוצה מיום הקמתה ועד התאריך הנוכחי.
דילוג לתוכן