הגדרות להתנדבות

"המנהיג הוא מנהל, מתכנן, מעצב המדיניות, מקור הידע המידע והמיומנויות, הוא הקובע את מבנה הארגון.." מתוך דבריו של ד"ר אהרון יורק בכינוס השנתי של מכון לרקרא עוד >>
19/08/2008
מה מביא כל כך הרבה אנשים לתרום מזמנם וממרצם עבור אחרים? הערכים העומדים מאחורי ההתנדבות יכולים להסביר זאתקרא עוד >>
התנדבות היא תופעה אנושית כלל עולמית. המתנדבים במדינות ובחברות השונות פועלים למען מטרות מגוונות ומתוך מניעים שוניםקרא עוד >>
19/03/2007
"ההתנדבות הינה אבן הפינה בבנין החברה האזרחית. היא משקפת ומאירה את השאיפות הנאצלות ביותר של המין האנושי"קרא עוד >>
23/03/2009
עולם ההתנדבות בישראל הפך זה מכבר לאוקיאנוס אדיר של פעילויות, בעיות, קשיים והתלבטויות. לפי התחזיות עומד עולם ההתנדבות בישראל להשתנות מקצה לקצה בתוך שנים אחדות.קרא עוד >>
27/10/2008
לאור התרחבות הפעילות ההתנדבותית בישראל ובעולם להלן מסמך הכולל את מאפייני הפעילות ההתנדבותית בישראל, כפי שהוצגו בועדת הכנסת.קרא עוד >>
10/02/2004
מחקר אודות התנדבות ברשת "הפוך על הפוך" הפועלת בעמותת "עלם" למען נוער בסיכון. מסקנתו המרכזית של המחקר היא כי ההתנדבות "עובדת": למתנדבים נמצא מקום חשוב במרכזים ותרומתם נתפסת כחיונית וייחודיתקרא עוד >>
הרצון להתנדב מקנן אצל מרבית המתנדבים זמן רב לפני שהם ניגשים לצעדים פרקטים. לעיתים, הרצון להתנדב קיים שנים וישנה גם החלטה פנימית היכן להתנדב, אולם הביצוע מסיבות שונות מתבושש.

קרא עוד >>
המתנדבים של היום הם צעירים ומשכילים, המקדישים לפחות שעתיים בשבוע לפעילות התנדבות כך עולה מניתוח מאפייני 5,000 מתנדבים, באמצעות עמותת "רוח טובה", המחברת בין מתנדבים לארגונים המחפשים מתנדבים

קרא עוד >>
עבור לתוכן העמוד