תוכנית ההסמכה למנהלי התנדבות היא תוכנית מקצועית ומעשירה. התוכנית נותנת מבט רחב על ניהול מערך התנדבותי בארגון ויורדת לעומק ולפרקטיקה בשטח.