סמ”ן

רציונל התוכנית: 

בישראל ישנם כ – 300,000 סטודנטים אך רק אחוזים בודדים מתוכם הינם סטודנטים עם מוגבלות, אשר מתמודדים עם אתגרים רבים, מעבר לקושי הלימודי האובייקטיבי, הן בהיבטי נגישות פיזית והן בנגישות השירות. על רקע זה הוקמה סמ”ן – סטודנטים מובילים נגישות. התכנית הוקמה מתוך הכרה כי האחריות לשינוי עמדות כלפי א.נשים עם מוגבלויות, ושיפור נגישות השירות במערכת ההשכלה הגבוהה, איננה יכולה להיעשות על ידי המוסדות האקדמיים והמל”ג ללא מעורבות הסטודנטים/ות עצמם/ן- “Nothing about us, without us“.  

במסגרת תכנית סמ”ן פועלים יחדיו סטודנטים וסטודנטיות עם וללא מוגבלות במגוון קהילות בקמפוסים במוסדות להשכלה גבוהה ברחבי הארץ, למען קידום נגישות וזכויות של סטודנטים/יות עם מוגבלות בקמפוסים. בנוסף, קהילת סמ”ן פועלת למען שינוי עמדות וניפוץ סטיגמות ביחס לא.נשים עם מוגבלות, בקרב הציבור הסטודנטיאלי הרחב והסגל האקדמי.   

חזון התוכנית:  

יצירת חוויה חיובית באקדמיה עבור סטודנטים וסטודנטיות עם מוגבלות, ובכך לצמצם את החסמים ולהגדיל את מספר הסטודנטים והסטודנטיות עם מוגבלות המסיימים לימודיים אקדמיים. 

מטרות התוכנית:   

 • קידום זכויות ונגישות

  של סטודנטים עם מוגבלויות באקדמיה  

 • הובלת שיח

  בין אנשי סגל מנהלי ואקדמי וסטודנטים בנושאי הנגשה ומוגבלויות  

 • שינוי עמדות חיובי

  של סטודנטיות/ים ושל הסגל כלפי אנשים עם מוגבלות באקדמיה וקידום זכויותיהן/ם של סטודנטיות/ים עם מוגבלות 

דרכי הפעולה:  

 • הובלת תאי סטודנטים עם וללא מוגבלויות בקמפוסים ברחבי הארץ

 • הנגשת מידע וחיבור לגורמים הרלוונטיים בקמפוס לטובת מימוש הזכויות של א.נשים עם מוגבלות 
 • פעילויות אקטיביות לשינוי עמדות בקרב הגורמים השונים בקמפוס, העלאת מודעות והסברת נגישות מול הסגל האקדמי והמנהלי.

 • ייזום והוצאה לפועל של אירועים וימי שיא להעלאת מודעות ונרמול מוגבלויות כחלק מסדר היום והיום יום האקדמי 

אוכלוסיית היעד המרכזית של התוכנית: 

סטודנטים עם וללא מוגבלויות בקמפוסים ברחבי הארץ 

השותפים בתוכנית: 

 • התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית 

 • משרד הרווחה והביטחון החברתי  
דילוג לתוכן