לינק20

רציונל התוכנית:  

אף כי חמישית מאוכלוסיית ישראל הם אנשים עם מוגבלות, הם נעדרים מהמרחב הציבורי והשתתפותם האזרחיתהחברתית מצומצמת. כמו כן, נוכחותם וייצוגם של צעירים עם מוגבלות בתפקידי השפעה ומנהיגות נמוכים מאד. עם זה, סוגיית השילוב של אנשים עם מוגבלות בקרב צעירים ללא מוגבלות אינה נתפסת כסוגייה חברתית מהותית ורלוונטית. כתוצאה מכך, לצעירים עם מוגבלות כמעט אין הזדמנויות לפעול יחד עם צעירים ללא מוגבלות למען קידום מטרות וסוגיות חברתיות. 

לינק 20 היא תנועה חברתית שבמרכזה רשת של אקטיביסטים הפועלים יחד לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בחברה. בלינק 20 פועלים צעירים עם וללא מוגבלות, מתוך האמונה שהשינוי החברתי הינו אינטרס של החברה כולה  

חזון התוכנית:  

רשת מנהיגות דיגיטלית של צעירים, עם וללא מוגבלות, שפועלת לקידום חברה מכילה והוגנת יותר, תוך חיזוק ההשתתפות האזרחית של הצעירים ובניית עתודת מנהיגות מגוונת, שוויונית ומשפיעה. 

 

מטרות התוכנית:   

 • פיתוח מנהיגות של צעירים

  עם וללא מוגבלות לעשייה חברתית, אחריות אישית ומנהיגות  

 • השמעת קול ייחודי

  צעיר ואותנטי בשיח על עולם המוגבלות  

 • שינוי שיח ציבורי

  והעלאת מודעות למגוון נושאים המקדמים חברה מגוונת, מכלילה ושוויונית יותר  

דרכי הפעולה:  

 • הצעירים עם וללא מוגבלות מובילים שינוי באמצעות הרשתות החברתיות שהן מרחב שוויוני ואפקטיבי שבאמצעותו ניתן לפעולמלמטה למעלה“. חברי הרשת לוקחים חלק ביצירת קמפיינים להגברת מודעות, לשינוי תודעה ולשינויי מדיניות, הם משתתפים באירועי מנהיגות ונטוורקינג ובתכניות מנהיגות והכשרה ומבצעים מגוון פעולות חברתיות. כלל בוגרי תכניות המנהיגות לצעירים עם וללא מוגבלות הם חלק מרשת הבוגרים של לינק 20 והם פועלים יחד ולחוד להגדיל את מעגלי ההשפעה, להיטיב, לשכלל ולגוון את ההשפעה המיידית וארוכת הטווח של הרשת על הציבור הרחב בישראל. 

תוכניות מנהיגות נועדו לטיפוח ולחיזוק ההובלה וההנהגה של צעירים בעידן הדיגיטלי. התכניות משלבות צעירים עם וללא מוגבלות ומכשירות אותם להוביל את השינוי שהם רוצים לראות, מעניקות כלים בעולמות ההשפעה החברתית, המנהיגות והדיגיטל, תוך דגש על ערכים של חיים משותפים ושוויון הזדמנויות.  

רשת בוגרים פעילים ומנהיגים המהווה מרחב להובלת שינוי חברתי. חברי הרשת יוזמים את הקמפיינים, מובילים את המאבקים ומדבררים את מסרים תקשורתיים. כוחה של הרשת הוא בתמיכה וביצירה משותפת. פעילות הרשת  מתקיימת גם בפלטפורמות הדיגיטליות ומשמשת כאמצעי להגיע לצעירים נוספים שמזדהים עם פעולותיה. 

פיתוח והפעלת נכסים דיגיטליים אקטיביסטיים, המעלים לסדר היום נושאים וסוגיות אשר נדחקו לשולי השיח בתקשורת ומהווים במה עבור חברות וחברי הרשת להשמעת קולם.ן. שינוי תודעה הוא אחד מעמודי התווך של הרשת כולה. הרשת עוסקת בשינוי מודעות בקרב הציבור ובקרב מקבלי ההחלטות. הרשת מנסה לנפץ סטיגמות ולשנות תפיסות רווחות כלפי אנשים עם מוגבלות באמצעות יוזמות חברתיות, תוך שימוש בשפה דיגיטלית, צעירה ומרעננת, יצירת קמפיינים הומוריסטיים, כתיבת ניירות עמדה מעמיקים ובעיקר הנכחה של אנשים עם מוגבלות בפלטפורמות הדיגיטליות ובקדמת כל במה ציבורית אשר מאפשרת זאת. 

 

אוכלוסיית היעד המרכזית של התוכנית: 

צעירים עם וללא מוגבלות שמעוניינים להתקדם ולהצליח, להוביל לשינוי ולהשפיע על צביונה של החברה הישראלית כך שתהא חברה מגוונת ומכילה. הצעירים של לינק 20 מגיעים מכל חלקי החברה הישראלית: בני אדם עם מוגבלויות שונות וללא מוגבלות, חרדים, ערבים, יהודים, מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית 

השותפים בתוכנית: 

 • קרן משפחת רודרמן 
 • קרן המשפחתית על שם תד אריסון 
 • קרן גנדיר 
 • בתוכניות לוקאלינק עתודות שותפים גם :
   
 • אגף בכיר עתודות לישראל 
 • ג׳וינט ישראל מעבר למגבלות 

קישור לאתר 

דילוג לתוכן