לומדים בישראל – חיזוק ילדי נמלטי המלחמה בשנת הלימודים

רציונל התוכנית: 

תכנית “לומדים בישראל” הוקמה לתת מענה לילדים נמלטי המלחמה מאוקראינה אשר החלו ללמוד במערכת החינוך בישראל. התוכנית באה לסייע בהתמודדות עם הקושי הלימודי, חברתי וריגשי של התלמידים האוקראינים שהחלו ללמוד בסביבה חדשה וארעית, עם בעיית שפה ופער אקדמי בין מה שלמד באוקראינה לנלמד בישראל.

יחידת תומכי הוראה ויחדת קליטת תלמידים עולים במשרד החינוך מלווים ומעורבים בתוכנית משלבי התכנון ובליווי במהלך הפעלתה.

חזון התוכנית:  

לסייע בקליטה מיטבית במערכת החינוך בישראל לילידי נמלטי המלחמה מאוקראינה באמצעות מתנדבים דוברי רוסית אשר יעניקו תמיכה לימודית חברתית ורגשית. כמו כן, התוכנית תרחיב את מעגלי ההתנדבות לקהלים חדשים דוברי השפה הרוסית.

מטרות התוכנית:   

  • תמיכה לימודית, חברתית וריגשית

    לילדים נמלטי המלחמה באוקראינה.

  • עידוד התנדבות אזרחים ותיקים

    למעורבות חברתית בקהילה.

  • עידוד התנדבות אזרחים צעירים

    עולים חדשים למעורבות חברתית בקהילה.

דרכי הפעולה:  

להפעלת התכנית גייסה המועצה הישראלית להתנדבות שני ארגונים: “ידיד לחינוך”, “אח בוגר אחות בוגרת”, אשר מפעילים בשגרה מתנדבים בתוך ביה”ס. הארגונים יפעילו מתנדבים דוברי רוסית ואוקראינית כחונכים לילדים הנמלטים הלומדים בשעות ביה”ס בהתאם לצרכים שעולים מהשטח. ארגון שלישי: “העמותה לקידום השחמט באשקלון” אשר תפעיל מתנדבים במרכז פעילות אחרה”צ לסיוע לתלמידים נמלטים.

הפעילות תתקיים ברשויות בהן יש ריכוז ילדי נמלטים גבוה שמשולבים במערכות החינוך בארץ, על בסיס שבועי, שעתיים לפחות לכל ילד ותמשך עד סוף שנה”ל.

המתנדבים יבחרו ע”י הארגונים בקפידה כמתאימים לתוכנית זו, ויעברו הכנה מתאימה לקראת הפעילות בביה”ס, יקבלו ליווי במסגרת הארגונים בסיוע מקצועי של המועצה הישראלית להתנדבות.

אוכלוסיית היעד המרכזית של התוכנית: 

ילדים בגילאי 6-18 נמלטי המלחמה באוקראינה, אשר אינם זכאי חוק השבות והחלו את שנת הלימודים הנוכחית במערכת החינוך בישראל.

דילוג לתוכן