הצטרפות לפורום הכשרות מקצועיות לארגונים המפעילים מתנדבים
הגדל

במסגרת הועדה לתיאום אופרטיבי ב"מועצה הלאומית להתנדבות בישראל"  בה חברים נציגי ארגוני: חברת מתנס"'ים, המרכז להתנדבות נוער וצעירים, הג'וינט, משרד הרווחה ויד שרה. הוחלט לפעול להקמת פורום הכשרות מקצועיות במטרה לקדם ולמנף את תחומי ההכשרות וההתמקצעות בתחום ההתנדבות. 

הועדה התמקדה בקביעת דרכי פעולה והמשך פעילות של הפורום ובאיתור גופים העוסקים בתחום. להלן מוצגים מטרות ויעדים כטיוטת עבודה לישיבה:

 מטרות:

1.    עידוד ההתמקצעות בארגונים

יעדים:

1.1.מיפוי

1.1.1.  מיפוי קרנות, משרדי ממשלה רלוונטים

1.1.2.  מיפוי הארגונים שבנו יחידות להכשרה מקצועית לאנשי מקצוע בתחום ההתנדבות או לרכזי מתנדבים. 

1.2.הפצת ההדרכות וההכשרות הקימות בתחום

1.3.כנסים

1.4.הפצת חומרים מקצועיים

1.5.הקמת פורום רכזי הכשרות התנדבות

1.6.ריכוז פורום מנכ"לי האירגונים לעידוד ההתמקצעות בתחום

 ×   ארגוני מתנדבים, שותפים אסטרסטגים ( קרנות)- משרדי ממשלה, פורום הארגונים  "התמקצעות".

 2.    חלוקה והגדרת הכשרות לאוכלוסיות יעד, הסכמות וכללי משחק

יעדים:

2.1.הגדרת היתרונות היחסיים של כל גוף

2.2.שמירת האינטרסים של הגופים

2.3.קביעת דרכי וכללי שת"פ

2.4.קביעת הסכמות

 

3.    עידוד הזרמת משאבים להתמקצעות בתחום

יעדים:

3.1.גיוס קרנות / שותפים לתוכניות המקצועיות

3.2.הקצאת משאבים כספיים

3.3.הפצת ההסכמות ושת"פ של האירגונים החברים בפורום

אם בארגונך מתקיימות הכשרות מקצועיות חוץ ארגוניות בנושאי התנדבות, והינך מעונין לתת חלק ולהשתתף בפורום ארצי לתיאום ואיגום משאבים בנושא הכשרות מפעילי ורכזי מתנדבים,

הינך מוזמן למלא את הטופס מצ"ב. לפרטים נוספים ניתן לפנות לכל אחד מחברי הפורום.

 בברכה,

 חברי הועדה: 

אילת שושני

היחידה להתנדבות

משרד הרווחה

eilats@molsa.gov.il

050-622-3416

בני לוי

החברה למתנס"ים

shafir@bezeqint.net

 

050-736-9738

יעל בורג

מנהלת תוכניות בכירה

ג'וינט ישראל

yaelb@jdc.org.il

02-655-7185

נאוה בן-משה

מנהלת תוכניות ידע ופיתוח

המועצה הלאומית להתנדבות

nava@Ivolunteer.org.il

03-560-8888

רמי סטויצקי

מנכ"ל המרכז הישראלי להתנדבות נוער וצעירים

rami@yvi.org.il

03-562-0707

 

עבור לתוכן העמוד