התנדבות בקהילה: דרך לשיקום אנשים עם מוגבלויות

29/04/2016

התנדבות בקהילה: דרך לשיקום אנשים עם מוגבלויות 

מחקר מצא כי אנשים עם מוגבלויות המתנדבים הנם בעלי הערכה עצמית גבוה מעמיתיהם עם אותם מוגבלויות שאינם מתנדבים


תקופתנו נושאת בכנפיה שינויים בכל אחד מתחומי החיים, וביניהם תחומי המשפחה, העבודה  ההורות ועוד. שינויים אלו לא פסחו גם על תחום ההתנדבות. בנוסף נראה כי בשל השינויים הערכיים, הנורמטיביים והטכנולוגיים, ההתנדבות למען הקהילה זוכה לבולטות ולשכיחות רבה יותר מאשר בעבר. 

בכלל זה בולטים לאחרונה "המתנדבים החדשים", מושג שלו שתי פנים. מחד, מושג זה מתייחס למתנדבים בתחומים חדשים שבעבר לא נהוג היה להתנדב בהם, ומאידך הוא מתייחס למתנדבים שבעבר לא נהגו להתנדב, ובחלק מהמקרים הם היו המוטבים הנהנים מפירות התנדבותם של אחרים. 

 
צילום: עמותת נגישות ישראל
צילום: עמותת נגישות ישראל


דוגמה למתנדבים החדשים היא התנדבותם של אנשים עם מוגבלויות, הנוטים כעת להיות פעילים בצורה בלתי פורמאלית בקהילותיהם, או בצורה פורמאלית באמצעות עמותות שונות או ארגונים המשלבים אותם במערך העובדים שלהם (ארגונים היברידיים). 

במחקר שערכתי לאחרונה ואת נתוניו סיימתי לנתח בימים אלו, חקרתי 160 אנשים עם מוגבלויות פיזיות על מנת לבחון האם יש הבדלים בין אלו המתנדבים לבין עמיתיהם עם המוגבלויות שאינם מתנדבים במדדים שונים הקשורים להעצמה עצמית/אישית. 


הערכה עצמית גבוהה בקרב מתנדבים עם מוגבלויות 
ממצאי המחקר מצביעים על כך שהמתנדבים עם המוגבלויות מתאפיינים בהערכה עצמית גבוהה יותר בהשוואה לעמיתיהם שאינם מתנדבים, ותחושת המשמעות בחיים שלהם טובה יותר  מבחינת חוויה של רגשות חיוביים אך לא מבחינה של חווית רגשות שלילים. 

 
צילום: עמותת נגישות ישראל
צילום: עמותת נגישות ישראל


עוד מצאתי כי ההתנדבות משמשת עבור האדם עם המוגבלויות מעין משאב על, כלומר ככל שלאדם עם המוגבלות יש משאבים כלכליים רבים יותר, הוא משכיל יותר וזוכה לתמיכה רחבה יותר מהמשפחה, הסיכוי שיתנדב גבוה יותר. 

מתוך כך, מהממצאים עולה כי המשאבים הסוציו-אקונומיים ותמיכת המשפחה יוצרים משאב חדש - משאב ההתנדבות, הטומן בחובו עבור האדם עם המוגבלות פוטנציאל לצמיחה ולרווחה נפשית.משום כך ניתן להתייחס להתנדבות בקרב אנשים עם מוגבלויות כאל משאב סינרגטי הנוצר מתוך משאבים אחרים, אך הופך למשאב מעצים בפני עצמו. 

אנשים עם מוגבלויות המתנדבים בעלי הערכה עצמית גבוה מעמיתיהם עם אותם מוגבלויות שאינם מתנדבים .בנוסף, להתנדבותם של אנשים עם מוגבלויות עשויה להיות תרומה נוספת בכך שהיא מפצה לעתים על מחסור במשאבים סוציו-אקונומיים, וכך בקרב מתנדבים עם מוגבלויות אשר המשאבים הסוציו-אקונומיים שלהם דלים, יש בכוחה של ההתנדבות לפצות על המחסור ולהעלות את הערכתם העצמית. 
 
ליאת קוליק
ליאת קוליק דוברות אוניברסיטת בר - אילן
ממחקרים עולה כי אנשים אשר הערכתם העצמית גבוהה, נוטים יותר להיות מעורבים מבחינה חברתית, ותרומתם לחברה ולקהילה גבוהה יותר בהשוואה לזו של אנשים אשר הערכתם העצמית נמוכה. 

ממצאי המחקר מדגישים את החיוניות בעידוד התנדבותם של אנשים עם מוגבלויות, באמצעות צמצום החסמים להתנדבות הטמונים לעתים בסביבה הפיזית ולעתים בסביבה החברתית. 

עוד מצביעים ממצאי המחקר על הכוח המשמעותי הטמון בהתנדבותם של אנשים עם מוגבלויות  להעלאת רווחתם הנפשית ותחושת המשמעות שלהם בחיים, ומכאן ניתן להניח כי מהקושי עשויה לצמוח עוצמה, המעשירה את המתנדבים עצמם ואת סביבתם. 
באדיבות NRG
http://www.nrg.co.il/online/13/ART2/769/946.html

עבור לתוכן העמוד