ההתנדבות בשנת שירות לאומי ככלי לסגירת הפערים החברתיים
הגדל

השירות הלאומי חיוני למוחלשים

הגיעה העת לגבש מדיניות שמכירה בערך ההתנדבות בשנת שירות לאומי ככלים לסגירת הפערים החברתיים, למוביליות ולהגברת הלכידות החברתית

באחרונה הודיע צה"ל כי בכוונתו לצמצם את כמות התקנים לשנת שירות לאומי ב-2017, ככל הנראה עקב מחסור בכוח אדם סדיר. מבקרי ההחלטה הדגישו את חשיבות שנת השירות לקהילות שבהן היא מתבצעת, ועל ההתנדבות כערך לאומי שהחברה הישראלית מבקשת לקדם. אולם לצמצום התקנים יש היבט מטריד נוסף, הנוגע להחמצת ההזדמנויות למוביליות חברתית של מתנדבי שנת שירות מקרב אוכלוסיות מוחלשות בפריפריה.

מחקרים מהשנים האחרונות מלמדים ששנת שירות, שירות לאומי או מכינה קדם צבאית מסייעים לבוגריהם להשתלב בתפקידים מובחרים בצבא, באקדמיה ובשוק העבודה. נתונים אלה מובהקים במיוחד בקרב אוכלוסיות מוחלשות.

כך, למשל, מחקר שערך באחרונה "מרכז מעשה", מצביע על כך שהתנדבות בתוכניות שירות לאומי והצטרפות למכינות קדם צבאיות התגלו כבעלות ערך מיוחד לאוכלוסייה האתיופית, שקשיי הקליטה שלה נחשפים בעת הגיוס לצה"ל, בשעה שכמעט רבע מהמתגייסים וכ–10% מהמתגייסות מקרב יוצאי אתיופיה נושרים מהשירות. מרבית החיילים האתיופים שהגיעו ממכינה קדם צבאית נוטים לסיים שירות צבאי משמעותי או להתקדם בצבא. שיעור המשרתים ביחידות קרביות בקרב בוגרי מכינת "ימין אורד", הקולטת את המספר הגדול ביותר מקרב יוצאי אתיופיה, שווה לשיעור המתנדבים בקרב יתר הבוגרים.

מתנדבות שירות לאומי בבית חולים ירון קמינסקי

במאמר מוסגר, התנדבות אינה הגורם הבלעדי לעלייה בהישגים. יוזמה, אחריות אישית ובסיס משפחתי חזק תורמים גם הם להצלחה. עם זאת, העובדה שרוב המתנדבים מגיעים מרקע סוציו־אקונומי דומה למאפיינים של כלל המגזרים שנכללים במדדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מאפשרת להניח שההתנדבות השפיעה רבות.

נתונים מרשימים אלה הם פרי של שיתוף פעולה של גורמים ממלכתיים ועמותות מגזר שלישי. מסגרות ההתנדבות שנוצרו בשנות ה–70, ה–80 וה–90 נטו מסיבות היסטוריות לפנות לאוכלוסיות חזקות, ורק בשנים האחרונות גברה ההכרה בערך המיוחד של המכינות, שנות ההתנדבות והצורך בגיוון מערך המתנדבים, תוך מתן ייצוג ראוי לאוכלוסיות מוחלשות.

כיום, הגיעה העת לגבש מדיניות שמכירה בערך ההתנדבות בשנת שירות לאומי ככלים לסגירת הפערים החברתיים, למוביליות ולהגברת הלכידות החברתית. במקום לצמצם את מערך מתנדבי שנת שירות לאומי, על המדינה להרחיבו ולהנגישו עוד יותר לפריפריה. על מערכת החינוך לקדם יציאה לשנת שירות באמצעות תגמול בתי ספר לא רק על פי מספר המתגייסים לצבא או הזכאים לבגרות, אלא גם לפי היקף התלמידים המגיעים לתוכניות השירות הלאומי. צביעת התקנים שמקצה המדינה להתנדבות לאוכלוסיות מוחלשות - יוצאי אתיופיה, דרוזים, חרדים, תושבי פריפריה ואף הגדלתם, תסייע לצמצום הפערים בחברה הישראלית.

אובדן הלכידות בחברה הישראלית והמשך התרחבות הפערים מוכיחים כי התועלת האמיתית מההתנדבות או מהשירות במכינות אינה רק לקהילה, אלא גם למתנדב עצמו. ועל כן, הגדלה והנגשת מערך ההתנדבות לאוכלוסיות המוחלשות עשויה להיות צעד מרכזי נוסף לתיקון החברתי שישראל מבקשת.

הכותב הוא מנכ"ל מרכז מעשה, עמותת בת של קרן רש"י, המפעילה תוכניות שנת שירות ומכינות קדם צבאיות בפריפריה

    באדיבות הארץ    http://www.themarker.com/opinion/1.2650515

עבור לתוכן העמוד