אלכס בראונר־ ז״ל "הקדיש את חייו למען הזולת"
הגדל

 

 

אלכס בראונר־ ז״ל

 

"הקדיש את חייו למען הזולת"

חנה בראונר בדברי פרידה מבעלה המנוח אלכס 1946-1 12013, יקיר העיר ויקיר מתנדבי העיר, האיש שההתנדבות והסיוע לזולת היו נר לרגליו לאורך עשרות שנים. מילים אלו מוקדשות  לזכרו של אדם יקר, אשר הקדיש את חייו לנתינה למען הקהילה. מדי שנה מחולקת בבתי האב בחו­לון חוברת שמפרטת את תחומי העשייה של ארגוני המתנדבים בעיר.   במשך שנים רבות צור­פה בחוברת זו גם קריאה נרג­שת לתושבים מפיו של אלכס בראונר, יושב ראש כל ארגוני המתנדבים בעיר, אשר קרא להתנדב למען הקהילה. אלכס האמין בכל מאודו שפני החברה  בעיר משתקפים דרך התרומה והנתינה של התושבים למענה. מילים אלו מוקדשות  לזכרו של אדם יקר, אשר הקדיש את חייו לנתינה למען הקהילה. מדי שנה מחולקת בבתי האב בחו­לון חוברת שמפרטת את תחומי העשייה של ארגוני המתנדבים בעיר. במשך שנים רבות צור­פה בחוברת זו גם קריאה נרג­שת לתושבים מפיו של אלכס בראונר, יושב ראש כל ארגוני המתנדבים בעיר, אשר קרא להתנדב למען הקהילה. בעיר משתקפים דרך התרומה והנתינה של התושבים למענה.

אלכם החל בעשיית ההת­נדבותית עוד בהיותו איש צעיר. כל זאת, תוך שהוא מקים מש­פחה לתפארת ועובד קשה כדי לפרנסה בכבוד. המשפט ״אין לי כרגע זמן לעשות גם למען הזולת״, לא היה קיים בעולם המושגים שלו. ברבות הש­נים עסק אלכס בפעילות רבה ועניפה למען הציבור, ובין השאר:  היה בין יוזמי ומקימי המשמר האזרחי בחולון, התנ­דב במשטרת חולון, כיהן שלוש קדנציות כיו״ר רוטרי בעיר, כיו״ר הוועד למען החייל, זכה במגן ראש העיר למתנדבים ובתואר יקיר העיר ויקיר מת­נדבי העיר.

אלכס היקר, האיש שכלו אהבה ונתינה אין קץ למען הזו­לת, הלך לעולמו בערב סוכות אחרי שלחם בגבורה רבה חודשים לא מעטים במחלה הקשה שתק­פה אותו. במשך כל תקופת מח­לתו וממיטת חוליו, עדיין פעל ככל שיכול היה כדי לעזור לא־נשים ולגופים הרבים שהמשיכו ופנו אליו. אכן, העשייה שלו נע­צרה מהר מדי, מוקדם מדי. 

במשך כל שנות פעילותו, עשה אלכם נמרצות לצרוף מתנדבים חדשים לתחומיי העשייה השונים. הוא עשה זאת בידיעה שהצורך תמיד קיים, ושאין די בפעילות למען האחר. זוהי הזדמנות עבורנו, בני המ­שפחה, החברים ומוקירי זיכרו של אלכם, להעלות על נס את פועלו ולקוות שכמה שיותר מכם, הקוראים שורות אלו, תו­שבי העיר, ייקחו דוגמה ויחלו בפעילות התנדבותית. זיכרו תמיד: הנתינה מעני­קה משמעות לחיינו וממלאה אותם באהבה.

יהי זכרו ברוך!


יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל,
  עו"ד יורם סגי זקס   וחברי הועד המנהל של המועצה הלאומית להתנדבות בישראל,  מביעים צער עמוק על פטירתו של אלכס בראונר ,ששימש במשך שנים ארוכות יו"ר ארגוני המתנדבים בחולון ופעל רבות במסגרת המועצה הלאומית.  
יהא זכרו ברוך.

 

עבור לתוכן העמוד