חג חנוכה חג האור ויום התנדבות הבינלאומי
הגדל

כמידי שנה אנו חוגגים את חג החנוכה בהדלקת נרות ובשמחה גדולה.

חג החנוכה הינו חג משפחתי , חג של אור . אור החנוכייה מפיץ את אורו בתוך הבית אך בהציבנו את החנוכייה על אדן החלון אורה מאיר גם אל מחוץ לבית. כך האור הפנים ביתי והחוץ ביתי משתלבים וכרוכים זה בזה.

השנה חל יום ההתנדבות הבינ"ל שקבע ארגון האומות המאוחדות בחמישה בדצמבר בחג החנוכה.  אף כאן משתלב אור החנוכה עם אור החסד ההתנדבות והנתינה. אף כאן המתנדב הנותן ומסייע לאחר עושה  לא רק לביתו, אלא גם מפיץ את אורו, טובו ונתינתו  החוצה לעולם כולו.

כאמור בספר משלי:יפוצו מעינותייך חוצה..."

השנה קבע ארגון ההתנדבות הבינ"ל כנושא המרכזי לעידוד , קידום וטיפול את נושא המלחמה בעוני. נושא העוני  וצמצום הפערים החברתיים הוא מהנושאים המטרידים ביותר בחברה הישראלית.

אחד מכל ארבעה ישראלים לערך מצוי במצוקה כלכלית . מן הראוי כי נושא זה יעמוד לנגד עיננו גם בשגרה וגם בחירום, גם בחול וגם ביום חג ומועד. המועצה פנתה בנושא לרוה"מ ע"מ שנושא העוני וצמצום הפערים החברתיים יעמדו בראש סדר העדיפויות של הממשלה. הצענו לקיים דיונים במסגרת השולחן העגול התלת מגזרי שהוקם במשרד רוה"מ, לגבש תוכניות מידיות לביצוע ולהפנות תקציבים  משמעותיים לצמצום הפערים החברתיים . הצענו להתייחס לדבר כבעיה מרכזית בחברה הישראלית מבחינת הפניית משאבים , כח אדם ומרץ לטיפול בבעיה.

            בהכרזת האו"ם לכל באי העולם בדבר זכויות האדם    

"מכריזה העצרת באוזני כל באי העולם את ההכרזה הזאת בדבר
זכויות האדם כרמת הישגים כללית לכל העמים והאומות. כדי שכל יחיד
וכל גוף חברתי
ישווה תמיד לנגד עיניו וישאף לטפח, דרך לימוד וחינוך,
יחס של כבוד אל הזכויות ואל החירויות הללו,"...

בראשן  ההכרה לפיה:"כל בני אדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם. כולם חוננו
בתבונה ובמצפון, לפיכך חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה
".

 

ארגוני ההתנדבות בישראל והחברה האזרחית מקיימים את רוח ההכרזה הזו יום יום שעה שעה.

 הם   תרמו  ותורמים תרומה עצומה, לצמצום הפערים החברתיים ולהגדלת האור החסד והטוב בחברה הישראלית.  התפיסה בחברה האזרחית הינה כי: "אנו לוקחים אחריות". הגם שיש  תמיד מקום לתמרץ את הממשלה לעשייה, אין אנו  מסתפקים בהפניית  אצבע לממשלה ולחברה היכן לתקן ולשפר, אלא אנו נושאים בעול כתף אל כתף בנשיאת המשא  של החברה הישראלית אל ראש ההר .

לעת הזו אנו נמצאים במעלה ההר ומדינת ישראל הינה עדיין מדינה בהקמה , מדינה בהתהוות ועלינו לזכור ולהפנים זאת  ולרתום את כל הכוחות הטובים להגברת הטוב הנתינה והחסד בחברה הישראלית.

 המפעל החברתי- ציוני של הקמת מדינת ישראל והחברה הישראלית אינו ריצה למרחקים קצרים ,אלא משול יותר למירוץ שליחים למרחק ארוך, בו איש איש  מאיתנו, צריך לשאת את הלפיד ולהעביר את אבוקת האור מדור לדור בישראל ולעולם כולו.

נשיאת הלפיד משמעותה לקיחת אחריות !

הצמיחה שלנו כפרטים וכחברה מתחילה במקום בו אנו לוקחים אחריות על החברה והעולם בו אנו חיים ושואפים להפכו למקום טוב  ומואר יותר.

 

חג החנוכה מסמל במידה רבה את נצחון הרוח על הכח כדבריו היפים של הנביא זכריה:" לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה’ צבאות" בהמשך רואה זכריה את:" שני הזיתים האלה על ימין המנורה ועל שמאולה".

כידוע המנורה ובצידה שני ענפי הזית נבחרה בסופו של יום לסמלה של מדינת ישראל . סמל לכך שאורה של מדינת ישראל מושתת על הרוח ולא על  הכח  ואבני התשתית  לכינון  העמוק יותר של החברה הישראלית בנויים על אחווה שלום ורעות בין בני האדם על נתינה התנדבות  חסד וצדק , צדקה ומשפט.

חג חנוכה והתנדבות שמח למוסיפי האור.

ברוכים תהיו

יורם סגי זקס עו"ד

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד