מגן השרה לקליטת העלייה למתנדבים מצטיינים
הגדל

השרה לקליטת העלייה, ח"כ סופה לנדבר, החליטה להעניק מגן מיוחד למתנדבים מצטיינים – יחידים וארגונים על הישגים שיש בהם תרומה מיוחדת לקליטת העלייה.
המגנים יינתנו כאות הערכה והוקרה של החברה הישראלית למתנדבים.

השרה לקליטת העלייה תעניק את "מגן השרה לקליטת העלייה למתנדבים מצטיינים" בתחום קליטת העלייה במטרה להעלות על נס את התרומה של ההתנדבות לקליטת העלייה, לבטא את הוקרת המשרד והעולים למתנדבים ולעודד את המשך פעילותם החשובה.
במפעל זה מובעים רגשות התודה וההערכה לרבבות המתנדבים: על הזמן, המשאבים, הנשמה, שאר הרוח וחום הלב המופנים למשימת קליטת העלייה. המשרד לקליטת העלייה פועל להרחבת תנועת ההתנדבות ומעגל המתנדבים הפועלים בתחום קליטת העלייה.
המגן יוענק ליחידים ולקבוצות מתנדבים שהצטיינו בתחום בו פעלו או שפעולתם תרמה תרומה מיוחדת לקליטתם של העולים בארץ.

הקריטריונים העיקריים לבחירת המתנדבים המצטיינים הם כדלקמן:
לארגונים: מי שפעלו לפחות 3 שנים
ליחידים (בוגרים):  מי שפעלו לפחות 3 שנים
נוער: מי שפעלו לפחות 18 חודש

המועמדות חייבת להיות מוגשת על גבי טפסים שנועדו לכך ב-6 עותקים למועצה הלאומית להתנדבות ת.ד.36259 תל אביב 61362, עד ליום 23.2.2010 
ההמלצות יכול שיוגשו ע"י המועמדים עצמם או ע"י הציבור (יחידים ו/או אירגונים).

את טפסי ההמלצה ניתן לקבל:
• במשרד לקליטת העלייה, אגף בכיר לקליטה בקהילה,
טל: 02-6752752 פקס: 02-6752666
• במשרדי המועצה הלאומית להתנדבות בישראל,
טל: 03-5608888 פקס: 03-5606670
• באתר האינטרנט של המשרד לקליטת העלייה: www.moia.gov.il
• בפורטל ההתנדבות: www.ivolunteer.org.il

המועד האחרון להגשת המועמדות יום שלישי ט' תש"ע אדר  23.2.10

שאלות, הבהרות ניתן להפנות:
למשרד לקליטת העלייה, אגף בכיר לקליטה בקהילה, בטלפון 02-6752752
 למועצה הלאומית להתנדבות בישראל בטלפון 03-5608888

בהצלחה!

עבור לתוכן העמוד