נוער בישראל 2005

עורכים: גיורא רהב, יוחנן ווזנר ומיכל ונדר שוורץ

 קול קורא  

"נוער בישראל 2005" הוא השני בסדרת הספרים שנועדה להביא בפני הקורא יריעה רחבה של ידע בתחומי החיים של בני הנוער בישראל. כרך זה, כקודמו (נוער בישראל, 2004 ), יציג בפני העוסקים בתחום הנוער, מקובעי מדיניות דרך חוקרים ועד העובדים בשדה, תמונת מצב של הנוער, בעיותיו, והשינויים העוברים עליו. אנו מזמינים אתכם להציע מאמר מפרי עטכם לפרסום בספר זה..

תינתן עדיפות למאמרים בתחומים הבאים: צעירים ונוער מקבוצות מיעוט וקבוצות מודרות, הנוער וההתפתחויות בעולם התקשורת, התנהגויות חריגות וסוטות, ויחס החברה לנוער.

המאמרים ישפטו על פי הקריטריונים הבאים:

1.      רלוונטיות

2.      חדשנות המחקר

3.      האיכות המדעית של המחקר

 הנחיות הגשה

 1.      יש לשלוח את המאמר עד לתאריך ה-15 למרץ 2006  למרכז הבינתחומי בדואר אלקטרוני: ystudy@post.tau.ac.il   

2.      אורך המאמר לא יעלה על 25 עמודים.

3.      המאמר יודפס בגודל אות המתאים לדוד 12, במרווח שורה וחצי בין השורות.

4.      יש לציין את שמות המחברים, שם המוסד של המחברים, דוא"ל וטלפון להתקשרות.

הערה: מחברים המבקשים להתייעץ עם העורכים לפני הגשת המאמר מוזמנים לשלוח תקציר שארכו עד 10 שורות המתאר את נושא המחקר, מתודולוגיה ומסקנות.

 בכל שאלה ניתן לפנות למרכז הבינתחומי לחקר מדיניות טיפול בילדים ונוער

טל: 6407753, 6414508-03

דואל: ystudy@post.tau.ac.il 

www.tau.ac.il/socialwork/ystudy

עבור לתוכן העמוד