מימדי השימוש באינטרנט בקרב ארגוני מתנדבים בישראל ובעולם
על היקף התופעה בארה"ב, אנגליה וישראל
הגדל

היקף השימוש באינטרנט עולה מדי יום. עד לשנות ה- 2000 ארגונים מעטים בלבד העלו אתרי אינטרנט, שרובם הכילו מידע אינפורמטיבי בלבד. חלק מהאתרים אופיינו בחוסר עדכון וניכר קושי בניסיון להגיע לאתר המיועד באמצעות רשת האינטרנט.

כיום מספר האתרים של  ארגונים המפעילים מתנדבים גדל. ניתן להסביר תופעה זו, בזמינות ועלות הטכנולוגיה והכלים לניהול תוכן של אתרי אינטרנט. בסוף שנות ה 90 העלות היתה מסתכמת בכמה אלפי שקלים, כיום עלות אתר אינטרנט ואחזקתו נמוכה ויכולה להסתכם בין מאות לאלפי ש"ח בודדים.

להלן סיבות נוספות לגידול השימוש בקרב ארגוני מתנדבים באתרי האינטרנט:

1. פרסום שירותי הארגון – קל לידע באמצעות האתר על מגוון השירותים שניתנים בארגוני מלכ"ר.

2. חשיפת אינפורמציה – האינפורמציה פתוחה בפני מגוון רחב של אנשים, תורמים פוטנצילים, מתנדבים ומקבלי שירותים.

3. הוזלת עלויות - השימוש באתר האינטרנט מוזיל עלויות של פרסום, שליחת הודעות, עדכון עוד.

4. הגדלת שירותים – השירותים שעד כה ניתנו רק בארגון עצמו ניתנים גם באמצעות האינטרנט.

5. נגישות – לאנשים רבים קל להגיע לארגון גם באופן וורטואלי. למשל ייעוץ נפשי, ייעוץ והתמחויות של פורומים בנושאים שונים. 

6. זמינות – מתן השירותים באמצעות האתר הופכת את הארגון לזמין יותר בשעות רבות היום ואינה מגבילה אותו מבחינה גיאוגרפית או הגבלה של הגעה לארגון עצמו.

7. הכפר הגלובלי – באמצעות האתר הארגון הופך לחלק מהכפר הגלובלי, הופל זמין ונגיש לקהל יעד בארצו ובארצות אחרות בעולם.

נכון לשנת 2007, בארה"ב כ 1.6 מיליון ארגוני מלכ"ר (מקור: וויקפדיה). בסקר שנערך ע"י חברת Blackbaud  בקרב ארגוני מגזר שלישי מהמובילים בארה"ב, בשנת 2004 נמצא כי מתוך 1,300 ארגונים שהשתתפו בסקר לכ 92% מהארגונים אתרי אינטרנט. מאידך, פחות ממחציתם מרגישים כי הם ממצים את יכולות אתרי האינטרנט שלהם כדי לקדם את מטרותיהם (אתר Blackbaud).

באנגליה נכון לשנת 2004, קיימים כ 170 אלף ארגונים מלכ"רים. בסקר שנערך על ידי  Henley- management college  בקרב 500 הארגונים בעלי התקציבים הגבוהים ביותר, מתוכם ענו כ 134 ארגונים נמצא כי ל 50% מארגונים יש אתר אינטרנט ((Sargetant & Jay, 2002. 

על פי הערכת המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, בישראל כ 40,000  עמותות רשומות מהן כ- 21,522 עמותות פעילות (נכון לדצמבר 2005). כמו כן, במרכז מעריכים כי לכ- 1900 עמותות אתרי אינטרנט (נכון למאי 2007). רוב אתרי האינטרנט מכילים אינפורמציה אינפורמטיבית בלבד (הערכת נתוני המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, אפריל 2007 ).

הרחבת השימוש באינטרנט תרמה גם ליצירת סוג התנדבות חדש והיא התנדבות באמצעות האינטרנט. מדי יום מצטרפים מתנדבים חדשים לעולם ההתנדבות הוירטואלי. אנשים שרצו להתנדב, אך בגלל אי זמינות במהלך היום, או מרחק גיאוגרפי מהארגון לא הצליחו להגשים את שאיפותיהם ההתנדבותיות.

תופעת ההתנדבות באינטרנט מתרחבת מדי יום בארה"ב. נכון לשנת 2000 היוו המתנדבים באמצעות האינטנט כ- 2% בלבד. ב 2004 עלה אחוז המתנדבים ל 5% (Harman  2005). בישראל, בסקר שנערך בהתנדבות ע"י ד"ר מינה צמח בחודש דצמבר 2006 נמצא כי כ 4% מהמתנדבים בישראל מתנדבים באמצעות האינטרנט. סקר נוסף שנערך ע"י המרכז הישראל לחקר המגזר השלישי במרץ 2007, מצא כי היקף המתנדבים באמצעות האינטרנט מגיע ל 5%.

ניכר כי, תופעת השימוש באתרי אינטרנט ובמדיה הווירטואלית מתרחבת ועולה. מנהלי הארגונים משכילים להטמיע בארגונם את הטכנולוגיה המתקדמת המוזילה עלויות, מקצרת תהליכים ותורמת לפעילות יעילה יותר של ארגונים וזאת באמצעות כלי טכנולוגי ידידותי למשתמש וזול יחסית. 

עבור לתוכן העמוד