איך שגמלאי מתנדב לו
הגדל

בטרם אתמקד בנשוא הכתיבה, ועל רקע חילופי הגברא במוסד הנשיאות, אציין כי המועצה הלאומית להתנדבות פועלת מידי שנה, במשותף עם הגורמים הציבוריים הרלבנטיים, בארגון הטקס השנתי של הענקת אות הנשיא למתנדב. בחוברת לסיכום אות הנשיא למתנדב (תשס"ה) כותבת הגברת עדנה בן-ארי, הממונה על ההתנדבות בלשכת הנשיא, את הדברים הבאים:

יש אנשים שאף פעם אין להם זמן לזולת

יש אנשים שתמיד יש להם זמן לאחר.

יש אנשים שתמיד "מגיע להם",

ויש אלה שתמיד נכונים לתת.

נפגשתי עם מר יורם מנור בביתו, גמלאי הנמנה עם אלה הנכונים להעניק מזמנם וממרצם למען האחר. יורם שימש 39 שנה כמנהל שלוחת תל אביב (בי"ס גינת) של המכללה למנהל. במשך אותם שנים התמחה בנושאים כלכליים ואקדמיים שנסובו סביב העשייה הניהולית במכללה.מיד עם פרישתו לגמלאות, בחר יורם להעמיד את מצבור הידע והניסיון שלו לטובת המועצה הלאומית להתנדבות בישראל, והוא עושה זאת בסיפוק רב ובהתלהבות קרוב לשנתיים.

יורם קיבל את פניי בפתח ביתו בלחיצת יד מלאה ורבת נוכחות, ומייד היה אפשר להתרשם מאישיותו החיונית. הוא מתגורר בצמרתו של בנין רב-קומות בקרית אונו, כיאה לאדם עם מעוף, שמצליח להתבונן למרחקים. לאחר שזכיתי לסיור וירטואלי, ממבט הציפור, על הנוף המשתרע ממרפסת הבית התיישבנו לשוחח.

יורם סיפר לי כי פעילות המועצה אינה דומה לפעילותם של גופים כדוגמת "יד שרה" או "לתת". בעוד שגופים אלו מתמקדים באקטיביזם ישיר מול קהלי היעד שלהם, המועצה, לעומת זאת, משמשת כציר מרכזי לארגון וניהול הפעילות ההתנדבותית ברמה הארצית. הוא שבח את העשייה המבורכת של הגופים האקטיביסטיים שצויינו, וכמובן שגם את כל שאר ארגוני ההתנדבות בישראל העושים עבודת קודש.

לדברי יורם, המועצה משמשת, בין השאר, כמרכז תורתי והדרכתי, המסייע בהכשרה מקצועית ובמתן אמצעים לתמיכה בפעילות ההתנדבותית, הן ברמת הפרט והן ברמת הארגון. יורם משמש כמנהל תחום ההדרכה, תחום פעילות תפקיד המוגדר בתקנות המועצה. הוא מקדיש מספר ימים בשבוע לנושאים שתחת טיפולו ומתמקד, בין השאר בגיבוש ובתכנון מגוון רחב של קורסים. לצורך כך, הוא מאפיין בקפדנות את דרישות התוכן של הקורסים השונים, מאתר גורמי הדרכה מתאימים ומוצא פתרונות לצרכים הלוגיסטיים. משימה כלל לא פשוטה, בייחוד כשמדובר בארגון ללא כוונות רווח, המוגבל במשאביו. נוסף על כך, מנצל יורם את כישורי הכתיבה שלו לטובת הכנה, עריכה והגהה של ניירות עמדה ומסמכי עבודה שוטפים של המועצה.

יורם מציין בפניי את סוגיית 'ניהול המתנדב' כנקודה קריטית שיש לטפח על ידי הגברת הידע והמודעות. הוא טוען כי יש לתת מענה ראוי לנושאים העוסקים בשימור המתנדבים בארגון, בהסדרה מתוקנת של הפעילות ההתנדבותית ובמציאת דרכים הולמות להכרת תודה בפני אלה העושים למען החברה. חוסר מיומנות בניהול הכוחות המתנדבים עשוי להביא לאובדן פוטנציאל התנדבותי יקר.

מעבר לפעילותו במועצה, יורם משמש כמתנדב פעיל גם ביחידה להנצחת חיילים במשרד הבטחון. בזמן שעוד נותר לו, יורם הינו חבר בועד המנהל של ההתאגדות לחינוך מבוגרים ישראל. הגמלאות מבחינת יורם הינה לפרוטוקול בלבד. הוא מוכיח בדרך פעולתו, שעם סגירת דלת אחת של קריירה תעסוקתית נפתחות דלתות רבות לעשייה חברתית. אני תקווה שעשייתו המבורכת של יורם תשמש דוגמה ומופת, ותאיר את הדרך לגמלאים נוספים צעירים בנפשם וברוחם, לקום בבקר ולעשות למען האחר, כי אין אושר גדול מזה. 

עבור לתוכן העמוד