מפגש פורום מנהלי מש"א - הערכה ומשוב - בחברת קומברס

מפגש פורום מנהלי משאבי אנוש מארחים, בנושא הערכה ומשוב, נערך במשרדי חברת "קומברס" בתל אביב, ביום שלישי ה-2/5/2007.

 סיכום יום העיון

מפגש הלמידה, בנושא הערכה ומשוב, נחלק לשניים: בחלק הראשון הוצגו תהליכי הערכת העובדים בקומברס, ונערך דיון בחשיבותם של תהליכי ההערכה, הן עבור הארגון והן עבור צוות העובדים.

בחלק השני התקיים דיון בסוגיית הרלוונטיות של תהליכי ההערכה בכלל לארגוני מתנדבים, ובנקודות הייחודיות העולות מהמודלים שהוצגו על ידי קומברס. את המפגש נעלה מנהלת קשרי הקהילה בקומברס בהרצאה על העשייה החברתית של החברה.

 חלק ראשון - הערכת עובדים בקומברס – מצגת ודיון

את החלק הראשון פתח רמי פינחס, מנהל מטה מש"א בקומברס, בתיאור פעילותה המסחרית של החברה. נגה שגב, מנהלת פיתוח ארגוני במטה מש"א בקומברס, הציגה את תהליך ההערכה המורכב המתקיים בחברה. בנוסף, התארח במפגש מנהל שתרם מניסיונו העשיר כמנהל צוות עובדים בחברה את תובנותיו בנושא תהליכי ההערכה הנהוגים בקומברס.

להלן סיכום הדברים:

תהליך ההערכה בקומברס נבנה עם השנים, ורק בשנים האחרונות הפך מתהליך כמעט אקראי, המבוסס על רצונם הטוב של המנהל או העובד, לתהליך ממוסד וקבוע, המתרחש בו זמנית, פעמיים בשנה, בכל משרדי קומברס ברחבי העולם.

בקומברס נהוגות שתי שיטות להערכת עובדים: א) על פי פרמטרים כמותניים (דהיינו, בעזרת ציון לעובד)
ב) על פי פרמטרים איכותניים (על ידי מתן משוב מילולי). המשתתפים במפגש נחשפו ליתרונותיה ולחסרונותיה

של כל שיטה.

כמו כן, הוצגו התפקידים הפעילים של שני הצדדים, המנהל והעובד, בתוך תהליך ההערכה, עם דגש על השימוש שנעשה בתוצרי התהליך, שהרי הערכה שנעשית רק לשם הערכה, לרוב אינה משיגה את מטרותיה.

 

חלק שני - הערכת מתנדבים – דיון פתוח

בחלקו השני של היום נערך דיון פתוח אודות הרלוונטיות של מושג ההערכה והמשוב לעולם המתנדבים. כמעט כל המשתתפים העידו על עצמם כמי שמאמינים בחשיבות של הערכת מתנדבים, וחלקם אף טענו כי מדובר בזכותם הלגיטימית של המתנדבים להיות מוערכים. לאור דעה זו, ומכיוון שרוב המשתתפים ציינו כי על אף אמונתם בתהליך הם אינם מקיימים אותו בארגונם, נשאלה השאלה מדוע אין התהליך נפוץ בארגוני המתנדבים.

שאלה זו הובילה לדיון באתגרים שמציב התהליך מול מנהל ההתנדבות. במסגרת דיון זה שוחחו המשתתפים על הקושי לפנות זמן ומשאבים לטובת הטמעת שינויים ארגוניים. כמו כן דובר על הדילמה הנוגעת לעצם ההשקעה בתהליכים מסוג זה.

מצד אחד, ברור היה למשתתפים כי הצלחתו של תהליך הערכת מתנדבים, תלויה בהפניית משאבים לעניין, ומצד שני ניסו המשתתפים להבין האם תהליך שכזה יכול, בראייה לטווח הרחוק, להשתלם לארגון גם מבחינה כלכלית.

לחלק גדול מהמשתתפים נראה היה כי השקעה בתהליך הערכה נכון ומשמעותי, כמוה כהשקעה במתנדבים וכנגזרת גם בשימורם, דבר שיכול להשתלם גם כלכלית. מצד שני, היו מי שדיברו על כך שההשקעה הראשונית היא השקעה גדולה ואולי אף גדולה מדי בעבור ארגונים חברתיים. 

נקודה זו הובילה לדיון בקשר שבין תהליכי הערכה לתהליכי שימור מתנדבים. גם במקרה זה, לרוב המשתתפים היה ברור כי קיים קשר בין הערכה ושימור, אך עם זאת ציינו חלק מחברי הקבוצה כי הקשר בין התהליכים יכול להתקיים אך ורק אם הארגון השכיל לבנות בעבור כל מתנדב הגדרת תפקיד, מטרות ויעדים.

סוגיה נוספת שעלתה במהלך הדיון היא סוגיית הערכת מתנדבים שעצם התנדבותם היא מטרה בפני עצמה, במקרים של התנדבות כחלק מתהליך טיפול או שיקום. כך, למשל, העלתה אחת המשתתפות את השאלה אם נכון להעריך מתנדב קשיש ולא יעיל שההתנדבות בשבילו היא מקור הנאה וסיפוק. השאלה היוותה טריגר לדיון עקרוני בנושא, וחלק גדול מהמשתתפים חשבו שאולי נכון היה להעביר את המתנדב לתפקיד אחר, בו הוא יוכל להיות יותר יעיל ולהעריכו על תפקידו החדש. מצד שני, היו מי שחשבו כי במקרה שכזה, אולי נכון לא להעריך את המתנדב ולתת לו ליהנות מעשייתו, כפי שהיא.

 

חלק אחר בשיחה הוקדש לשאלת המעריך - מי נכון שיעריך את המתנדב, רכז ההתנדבות או מי שמפעיל את המתנדב בשטח. בארגוני מתנדבים רבים האדם שמשמש כמנהל ההתנדבות, אינו רואה את מתנדביו בעבודתם. מצד אחד, הוא האחראי להם, הוא שקיבל אותם לארגון והוא שהגדיר להם את תפקידם, ומצד שני הוא אינו זוכה לראות את הביצוע. גם במקרה זה הדעות היו חלוקות. היו מי שחשבו כי מנהל ההתנדבות צריך לאסוף מידע ועל סמך מידע זה לערוך את ההערכה והיו מי שחשבו שהמפעיל בשטח הוא בעל הידע, ולכן הוא גם הסמכות למתן המשוב וההערכה. 

 

סיכום

מהמפגש והדיון עולה כי יש חשיבות רבה למתן הערכה למתנדבים. חשיבות זו נובעת הן מהעובדה כי עצם קיום תהליך הערכה עשוי לתרום לשימורו של המתנדב, והן בשל העובדה שלתהליך ההערכה יש השפעה על תפקודו של המתנדב ועל השגת יעדי התפקיד אותו הוא ממלא. כמו כן הצביע המפגש על הקשיים הטמונים בתהליך, ועל הדרכים בעזרתן אפשר להתמודד עם קשיים אלה.

 

על הפורום

מפגשי פורום "מנהלי משאבי אנוש מארחים" מתקיימים אחת לרבעון, ועוסקים בסוגיות שונות מעולם ניהול משאבי האנוש, תוך למידה מהמתרחש בתחום במגזר העסקי, והסקת מסקנות לגבי עולם ניהול ההתנדבות.

להצטרפות לפורום (ללא תשלום): info@nadav.org.il

 

 

עבור לתוכן העמוד