שילוש שעות התנדבות במוסדות החינוך
הגדל

משרד החינוך ישלש את שעות ההתנדבות ואת הפרויקטים ההתנדבותיים שיופעלו במוסדות החינוך – ההתנדבות הקהילתית תורחב לכיתות א' עד י"ב

ועדה מיוחדת במשרד החינוך, בראשות מינהל חברה ונוער, שכללה את נציגי ג'וינט ישראל, נציגי המינהל הפדגוגי, נציגי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, נציגיהם של ארגונים וולונטריים שונים ונציגי תנועות הנוער תבחן את הדרכים להעלאת שיעור התלמידים הנוטלים חלק באזרחות פעילה, בהתנדבות קהילתית, עזרה לזולת ומחויבות אישית. התכנית תופעל במסגרות החינוך הפורמאליות והבלתי פורמאליות בשיתוף עם הרשויות המקומיות. מחקרים רבים מצאו, כי מעורבות חברתית והתנדבות בקהילה בקרב תלמידים מחזקת את דימויים העצמי וחוסנם הנפשי, את תחושת העצמאות והשליטה, וכן מצמצמת תופעות שליליות כגון: אלימות, ותחושות ניכור בקרבם. כפועל יוצא, המעורבות החברתית משפיעה גם על הישגיהם הלימודיים של התלמידים והשאיפות להשכלה גבוהה.

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, קיבל את המלצות הועדה והוחלט, כי ברצף של ה-5 שנים הקרובות יורחבו הפרויקטים לעידוד מעורבות חברתית והתנדבות ילדים ובני נוער באופן משמעותי, כך שעד לשנת 2012 תופעל התוכנית ברצף חינוכי מכיתה א' עד יב' באורח ספירלי מתפתח תוך התאמה לגיל הלומדים ויכולתם. לשם כך ישלש המשרד את שעות ההתנדבות ואת הפרויקטים ההתנדבותיים שיופעלו במוסדות החינוך. כמו כן, הוחלט כי בתי הספר שיצטרפו לתוכנית יימצא נושא המעורבות החברתית וההתנדבות בסדר עדיפות גלוי בתוך מטרות ויעדי בית הספר.

במשרד החינוך מוסיפים, כי דגש מיוחד יושם על תוכנית עמ"ן – (עיר מתנדבת נוער) בשיתוף ג'וינט ישראל למעורבות חברתית קהילתית והתנדבות ילדים ונוער ברשות. בתוך כך מספר הרשויות שתיקחנה חלק יגדל מ-18 כיום ל-60 בטווח של החמש שנים הבאות. על פי התוכנית, עמ"ן תיצור שותפות אסטרטגים עם ראשי הרשויות ארגונים חברתיים ובני נוער לשם התנדבות במרחב המוניציפאלי. בשלב הראשון ייעשה מיפוי צרכים עירוניים במוקדי ההתנדבות בהם התלמידים ישולבו ובשלב השני יגויס כוח אדם מקצועי מתחום החינוך הבלתי פורמאלי ומהקהילה לבניית תוכניות שנתית לישוב, תוך הקמת מערך הדרכה לתלמידים. בתום פעילות שנתית יתקיים טקס הוקרה להענקת תעודות לתלמידם ובתי ספר מצטיינים. 

עבור לתוכן העמוד