מה שבטוח ביטוח

יום עיון לברור התנאים להחלת חוק ביטוח מתנדבים על המתנדבים בישראל גילה כי קיימת חוסר בהירות רבה לגבי נושא זה, בקרב מתנדבים ופעילים במגזר ההתנדבות, שכן מתברר שקיים בלבול רב, חוסר ודאות וחוסר מודעות בתחום.

הגב' אמיליה שחורי, האחראית על ביטוח המתנדבים מטעם הביטוח הלאומי. הסבירה את החוק ואת התנאים ליישומו:

 • יש לצייד כל מתנדב בהעתק "טופס הפניית המתנדב" למען יוכל להוכיח התנדבותו בעתיד לתביעות ביטוח. תוקפו של כל טופס עד שנה בלבד ויש למלאו מדי שנה מחדש.
 • טופס הפניית מתנדב רשאי לתת משרד ממשלתי, רשות מקומית, ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית וכל ארגון אחר שקיבל הרשאה לכך משר הרווחה.
 • על כל ארגון, שקיבל הרשאה משר הרווחהף לנהל רשימה מרוכזת של כל המתנדבים המבוטחים בארגונו וזאת בנוסף ל"טופס הפניית מתנדב" שיש למסור לידי המתנדב.
 • יחד עם זאת רק מתנדבים הפועלים למען המטרות המפורטות בתקנות מבוטחים על-ידי המוסד לביטוח לאומי. אם לא ברור האם המתנדבים בארגונכם נכנסים לגדר המטרות המפורטות בתקנות, כדאי לפנות למוסד לביטוח לאומי ולקבל אישור בכתב על כך שהמתנדבים למטרות אלה נכללים בביטוח מתנדבים.
 • להלן עיקרי הסוגיות הפתוחים שהועלו ע"י המשתתפים הידעת ?
 • הורים המלווים את ילדיהם בטיולי בית הספר, צריכים לבקש מבית הספר "טופס הפנייה למתנדב".
 • מתנדבים הפעילים בתחום איכות הסביבה או בטיפול בבעלי חיים, משום שתחומים אלה אינם מוגדרים בין מטרות ההתנדבות המזכות בביטוח מתנדבים- אינם מבוטחים.
 • המטרות המופיעות בתקנות מפורשות בהרחבה יחסית. כך, למשל, מתנדבים הפועלים בתחום הסיוע לנזקקים (חלוקת מזון ועוד) מבוטחים בביטוח מתנדבים שכן הם פועלים למען מטרה של "טיפול חברתי בקידום משפחות, ילדים או נוער". עם זאת, כדאי לוודא עם המוסד לביטוח לאומי שהמטרה למענה פועלים המתנדבים בארגונכם כלולה בפרשנות המטרות הכלולות בתקנות.
 • ביטוח המתנדבים מוגבל להתנדבות בישראל בלבד. בפעילות בחו"ל- אינם מבוטחים, למעט מקרים חריגים בהם בתיאום מראש נשלח המתנדב/ת לחו"ל למשימה קצרה. מתנדבים הפעילים בתחום ישראל ובשטחים מעבר לקו הירוק מבוטחים.
 • מתנדבים בעבודות אדמיניסטרטיביות המסייעים לשכירים בארגון, ואינם פועלים למען המטרות המפורטות בתקנות - אינם מבוטחים.
 • המתנדב מבוטח בימי עיון ובכנסים שהגוף שמפעיל ומפנה אותו להתנדבות. בנוסף לביטוח הוא מבוטח גם בהפסקות ובדרך ובחזרה ממקום ההתנדבות ולא משנה מאיפה יצא להתנדבות או לאן הוא חוזר. אך, אם המתנדב עצר כחצי שעה בקופת חולים, לדוגמא, בפרק זמן זה אינו מבוטח .
 • מתנדבים שנפגעו בעת ההכשרה לפעילותם ההתנדבותית – מבוטחים.
 • במקרה שהמתנדב פגע באדם אשר קיבל שירותו? שר האוצר מקים ועדה הדנה בפגיעה באדם שהמתנדב גרם לו נזק. האדם שנפגע יקבל פיצוי רק במקרה בו הוא לא זכאי לקבל פיצוי מגורם אחר זולת המתנדב.

לקריאת "חוברת הסבר על ביטוח המתנדב" לחץ כאן.

להורדת "טופס הפניית מתנדב" לחץ כאן.

כמו כן, הופיע ביום העיון עידו ברקוביץ, סוכן ביטוח, אשר הציג את האפשרויות בתחום הביטוח הפרטי בנושאים שאינם מכוסים ע"י ביטוח המתנדבים במוסד לביטוח לאומי. מר ברקוביץ' יפעל בשיתוף המועצה הלאומית להתנדבות לבניית הצעה אטרקטיבית לביטוח פרטי למתנדבים בעמותות שונות. צרכים בתחום זה ניתן להעביר למועצה הלאומית להתנדבות. [NBM1]

עו"ד אלה אלון סיכמה את יום העיון בכך שיש לפעול מול המוסד לביטוח לאומי, בין היתר על-מנת להביא לתיקון החקיקה בתחום, כך שתשקף את הצרכים של המתנדבים ושל ארגונים המפעילים מתנדבים ואת מטרות ההתנדבות הקיימות כיום. כמו-כן, יש לשפר את המודעות של ארגוני ההתנדבות לחשיבות של ביטוח המתנדבים ושל פעולה בהתאם לדרישות הפרוצדוראליות של המוסד לביטוח לאומי. מעבר לכך, יש להביא לשיפור הוודאות בתחום הכיסוי הביטוחי ולשיפור הנגישות והמידע הניתן לארגונים.

נסיים בדבריה של מתי וייל, מנכל"ית המועצה הלאומית להתנדבות: "החוק אינו נותן מענה על ההתנדבות בשנת 2006 ". והשאלה מה אנו המתנדבים והפעילים במסגרת ההתנדבות עושים למען קידום הנושא ?

את/ה כ כקורא\ת מוזמן להביע דעתך לכתבה, בתקווה שבאמצעות מסמך זה נוכל ליצור מסמך עמדה בהקשר ביטוח מתנדבים בישראל, האומנם ?

נשמח לקבל (בדוא"ל) רעיונות שיסיעו לנו לפעול בנושא זה, ובין היתר בנושאים אלה:

 • מה חסר בחוק הקיים?
 • איזו פעילות צריכה להיות מכוסה ואינה מכוסה?
 • האם יש צורך בשינוי הפרוצדורה להפניית מתנדבים ומדוע?
 • אילו דברים בתחום אינם ברורים מספיק?
 • כיצד ניתן להעלות את המודעות של עמותות לנושא חשוב זה?

האמור בסיכום זה הינו בגדר סיכום בלבד של יום העיון ואינו מהווה ייעוץ או חוות דעת מחייבת. מידע עדכני ניתן לקבל באתר המוסד לביטוח לאומי.

עבור לתוכן העמוד