האם המתנדב/ת מבוטח ?

יותר ויותר ארגונים המפעילים מתנדבים ערים לעובדה כי ביטוח המתנדבים מטעם המוסד לביטוח לאומי אינו מכסה את פעילות מתנדביהם.

חוק "זכויות המתנדבים" נחקק ב 1.1.1976 ולא שונה מאז. החוק מגדיר מיהו מתנדב מבוטח ע"פ קריטריונים מדוקדקים. מתנדבים שלא עונים על על קריטריונים אלו אינם מבוטחים. מטרת החוק היא לפצות את המתנדב/ת על הנזק הגופני או הנפשי שנגרם למתנדב/ת כתוצאה מפגיעה במהלך התנדבות.

כבר קרו מקרים של מתנדבים שנפגעו במסגרת התנדבותם אך לא היו מבוטחים ע"י ביטוח המתנדבים מאחר ולא עמדו בקריטריונים הקבועים בחוק.

במטרה להבהיר את חוסר הבהירות יערך יום העיון שיעסוק בסוגיות ביטוח מתנדבים על ידי ה"מועצה הלאומית להתנדבות". 

יום העיון יתקיים ביום רביעי כ"ה בסיוון תשס"ה ה-21.06.2006 במרכז להתנדבות ע"ש כרמלה אבן עזרא ברח' שבטי ישראל, רמת השרון.

לפרטים לחץ על הקובץ מצ"ב להרשמה

עבור לתוכן העמוד