קביעת אג'נדה התנדבותית
הכינוס השנתי "של המועצה הלאומית להתנדבות" יתקיים ביום ההתנדבות הבינלאומי.גם השנה ברצוננו לעסוק בנושאים המעסיקים אותך ואת המנהלים של שירותי המתנדבים בארגונך. נשמח לקבל ממך מידע אודות הנושאים המעסיקים את ארגונך בכל האמור לפעילות ההתנדבותית ולפועלם של המתנדבים בארגון.

הכינוס השנתי "של המועצה הלאומית להתנדבות" יתקיים ביום שלישי י"ד בכסלו תשס"ז,  5.12.06 , ביום ההתנדבות הבינלאומי.

גם השנה ברצוננו לעסוק בנושאים המעסיקים אותך ואת המנהלים של שירותי המתנדבים בארגונך. אנו מייחסים חשיבות רבה מאד לשותפות  שלך בשלב ההכנות לכנס ליציקת התוכן המקצועי והערכי שלו. נשמח לקבל ממך מידע אודות הנושאים המעסיקים את ארגונך בכל האמור לפעילות ההתנדבותית ולפועלם של המתנדבים בארגון.

נודה למילוי הטופס להלן:

*עדיפות 1
*עדיפות 2
*עדיפות 3
*עדיפות 4
*עדיפות 5
אבקש כי המועצה הלאומית להתנדבות תוסיף נושאים אלו, אשר אינם ברשימה
האם תהי/ה מוכן/ה להציג נייר עמדה באחד הנושאים המסומנים כן
לא
*האם תהי/ה מוכן/ה לסייע בהכנת הדיון ו/או להשתתף בדיון בנושא אחד או יותר מהנושאים הנ"ל כן
לא
אנא פרט
*כתובת דואר אלקטרוני

 ניתן גם לשלוח בפקס' מס': 03-5606670 או בדוא"ל: info@ivolunteer.org.il

עבור לתוכן העמוד