החלטות האסיפה הכללית

 

החלטות האסיפה הכללית

 

יום רביעי,כ' בשבט תשע"א 25.1.2011

 

להלן ההחלטות:

1.      האסיפה הכללית בוחרת  בד"ר ברוך לוי ליו"ר האסיפה הכללית.

2.      האסיפה הכללית מברכת על העשייה ההתנדבותית ובעיקר על התוכניות החדשות (שולחנות עגולים) כפי שהוצגו בפניה, ע"י יו"ר המועצה.

3.      האסיפה הכללית רואה בחיוב את השיפור במצבה הכספי והתפעולי של המועצה כפי  שנמסר ע"י סגנית ויו"ר ועדת כספים.האסיפה רשמה בפניה את הערת ועדת הביקורת – על אי נוכחות מספקת של חלק מחברי הוועד המנהל בישיבות הוועד.

4.      האסיפה הכללית מחליטה למנות רואה החשבון לשנת 2011  (בהתאם לחוק העמותות).   

5. האסיפה הכללית מאשרת את דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2010  ומודה לחברי ועדת הביקורת. 

6. האסיפה הכללית  מאשרת את חברי ועדת הביקורת המכהנים להמשך כהונה לשנים -                 

       2011-2014 ומאשרת את צירופו של החבר  מאיר הנדלסמן לחבר ועדה.

7. האסיפה הכללית  מאשרת את חברי הוועד המנהל המכהנים להמשך כהונה  לשנים 

 2011-2014 ומאשרת את צירופם לוועד המנהל של החברים הבאים:(במקום חברים שפרשו) עו"ד קארין אלהרר  רונית בר, בני וורצמן,  יורם מנור, ארנון פוקס.

8. האסיפה הכללית מברכת את ראש הממשלה על פעילותו לקידום ההתנדבות בישראל.

    וקוראת לממשלת ישראל ליטול אחריות לקיומה של המועצה הלאומית  להתנדבות  בישראל ולדאוג לתקצוב נאות למילוי משימותיה.

9.האסיפה הכללית מברכת ומודה לצוות העובדים לשעבר והמתנדבים של המועצה על עשייתם      לקידום מטרות המועצה הלאומית להתנדבות בישראל.

10.  האסיפה הכללית מברכת ומודה לעו"ד יורם סגי זקס יו"ר המועצה ולחברי הוועד המנהל על פועלם לקידום ההתנדבות בישראל.

11.  האסיפה מברכת את החברים המכהנים ואת החברים החדשים על בחירתם למוסדות הבאים:

      הנשיא, יו"ר המועצה, ועד המנהל, ועדת ביקורת לשנת  2011 (אישור מ"מ יו"ר וסגן יו"ר)

 

  

 

עבור לתוכן העמוד